GenZLab

Gen Z

Gen Z, geboren tussen 1995 en 2009, is de toekomst. Als burger, als consument, als werknemer. Maar Gen Z laat niet makkelijk in de kaarten kijken. Ondanks de beschikbare kennis en (online) tools blijft het voor organisaties een uitdaging om Gen Z te begrijpen, te bereiken en te activeren.

Het GenZLab helpt deze digital natives te begrijpen en erop in te haken. Enerzijds door relevante Gen Z kennis te verzamelen, anderzijds door organisaties te helpen bij Gen Z activatie.

Gen Z onderzoeken, activeren en/of tot gedrags- of leefstijlverandering aanzetten? GenZLab to the rescue.

Samenwerken met GenZLab?

  • Lezing over GenZ

  • Cocreatiesessie mét GenZ

  • Cocreatietraject mét GenZ

Laatste nieuws

GenZLab

Digitale gewoonten van jongeren: conclusies uit de Digimeter 2023

,
De Digimeter peilt jaarlijks naar de digitale gewoonten, vaardigheden en attitudes van de Vlaamse bevolking. Hieronder vatten we de belangrijkste inzichten voor de leeftijdsgroep 16-24 jaar (#GenZ) samen: Bezit en Gebruik Alle jongeren…
genzlab

De Vlaamse jeugd in cijfers: een blik op de JOP-monitor 2023

De JOP-monitor 2023, een grootschalige bevraging van meer dan 7000 jongeren tussen 12 en 25 jaar, biedt een schat aan informatie over de leefwereld van de Vlaamse jeugd. En doet dat op een genuanceerde manier. Het is een waardevolle bron voor…

Testcase: SWEEP x GenZLab

, ,
Samenwerken met GenZLab In zee gaan met GenZLab, hoe gaat dat? Cocreëren met Gen Z, hoe werkt dat? Jongerenplatform SWEEP en GenZLab werkten samen rond de uitdaging: Hoe kunnen we het best communiceren over het platform SWEEP en zo het…

Co-creatie met internationale studenten – lessons learned

,
Afgelopen semester hebben we met GenZLab een co-creatiesessie begeleid met een groep internationale studenten in het kader van de module Project Entrepreneurship. De studenten waren afkomstig uit verschillende landen, waaronder China, India,…

“Mijn eerste job…”

,
Hoe kijken bijna-afgestudeerden naar hun toekomstige eerste job? Studenten organiseerden 10 focusgroepen rond de verwachtingen van bijna-afgestudeerden rond werk. Onderstaande inzichten geven alvast een sneak peak van wat leeft bij Gen Z’s…

De wereld van Gen Z (en Gen Alpha)

,
1. t' Is aan u! Naar aanleiding van de verkiezingen in 2024 ging De Ambrassade met 528 jongeren in gesprek over hoe zij naar de wereld kijken, wat hen bezig houdt en waar ze van dromen. Dat wereldbeeld en die dromen staan hun recent rapport…

Gen Z verleiden tot cocreatie?  

,
Organiseer 12 focusgroepen met studenten uit diverse opleidingen. Leg het concept van de GenZLab cocreatie- en brainstormsessies voor. En vraag hen dit concept te verbeteren… Testcases geven heel wat prijs over cocreatiesessies met jongeren,…

Cocreatie met 12 of 120 Gen Z’s

,
GenZLab organiseert cocreatiesessies waarbij Gen Z’s ideeën bedenken, verfijnen of testen. Hoe meer sessies GenZLab organiseert, hoe concreter de learnings rond cocreëren met Gen Z. GenZLab creëert cocreatieroutes op maat... Anders…

Testcase: NewZLab meets GenZLab

,
Zet onderzoekers uit twee labs samen, voeg er Gen Z's aan toe en laat deze diverse groep cocreëren rond een concrete uitdaging... GenZLab test momenteel enkele cocreatie- en brainstormprocessen uit samen met interne partners. Deze keer waren…