GenZLab

Gen Z

Gen Z, geboren tussen 1995 en 2009, is de toekomst. Als burger, als consument, als werknemer. Maar Gen Z laat niet makkelijk in de kaarten kijken. Ondanks de beschikbare kennis en (online) tools blijft het voor organisaties een uitdaging om Gen Z te begrijpen, te bereiken en te activeren.

Het GenZLab helpt deze digital natives te begrijpen en erop in te haken. Enerzijds door relevante Gen Z kennis te verzamelen, anderzijds door organisaties te helpen bij Gen Z activatie.

Gen Z onderzoeken, activeren en/of tot gedrags- of leefstijlverandering aanzetten? GenZLab to the rescue.

Op de hoogte blijven over GenZLab?
Laat dan hieronder je e-mailadres na.

Je zal eerst een e-mail van Mailchimp zelf ontvangen. Deze moet je bevestigen, en pas dan ben je ingeschreven.

Laatste nieuws

De wereld van Gen Z (en Gen Alpha)

,
1. t' Is aan u! Naar aanleiding van de verkiezingen in 2024 ging De Ambrassade met 528 jongeren in gesprek over hoe zij naar de wereld kijken, wat hen bezig houdt en waar ze van dromen. Dat wereldbeeld en die dromen staan hun recent rapport…

Gen Z verleiden tot cocreatie?  

,
Organiseer 12 focusgroepen met studenten uit diverse opleidingen. Leg het concept van de GenZLab cocreatie- en brainstormsessies voor. En vraag hen dit concept te verbeteren… Testcases geven heel wat prijs over cocreatiesessies met jongeren,…

Cocreatie met 12 of 120 Gen Z’s

,
GenZLab organiseert cocreatiesessies waarbij Gen Z’s ideeën bedenken, verfijnen of testen. Hoe meer sessies GenZLab organiseert, hoe concreter de learnings rond cocreëren met Gen Z. GenZLab creëert cocreatieroutes op maat... Anders…

Gen Z in de schijnwerpers

,
We spotten de laatste maanden studies en inzichten rond Gen Z in het bijzonder en generaties in het algemeen. Leestips met Gen Z in de schijnwerpers... Mental health x social media x Gen Z Hoe zit het met Gen Z’s mentale gezondheid…

Testcase: NewZLab meets GenZLab

,
Zet onderzoekers uit twee labs samen, voeg er Gen Z's aan toe en laat deze diverse groep cocreëren rond een concrete uitdaging... GenZLab test momenteel enkele cocreatie- en brainstormprocessen uit samen met interne partners. Deze keer waren…

Gen Z, nieuws en AR-filters

, ,
Vers van de pers… NewZLab, een Howestonderzoeksgroep die werkt rond jongeren en nieuws, publiceert nieuwe inzichten rond de vraag “Hoe krijgen media in Vlaanderen Gen Z warm voor nieuws?”  Het rapport geeft weer wat de onderzoekers…

Testcase: MediaXR&5G meets GenZLab

,
That’s a wrap! GenZLab test momenteel enkele brainstormprocessen uit samen met interne partners. Zo ging GenZLab met enkele DAE-onderzoekers van het project Proeftuin Media XR en 5G aan het werk rond XR-content en -toepassingen. Denk daarbij…

#GenZ Research Community

,
Vraag aan communitymanagers hoe ze een GenZ Research Community – een denktank met Gen Z’s – zouden opzetten en de gesprekken gaan alle kanten uit. Met het oog op de opzet van zo'n onderzoekscommunity binnen Howest selecteerden we een…

To Gen Z or not to Gen Z?

,
GenZLab is de werktitel van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject (PWO) waarmee Howest tegemoet komt aan vragen uit het werkveld naar meer inzicht in ideeën, wensen en motivaties van jongeren. Tijdens het project bevragen…