GenZLab

Gen Z

Gen Z, geboren tussen 1995 en 2009, is de toekomst. Als burger, als consument, als werknemer. Maar Gen Z laat niet makkelijk in de kaarten kijken. Ondanks de beschikbare kennis en (online) tools blijft het voor organisaties een uitdaging om Gen Z te begrijpen, te bereiken en te activeren.

Het GenZLab helpt deze digital natives te begrijpen en erop in te haken. Enerzijds door relevante Gen Z kennis te verzamelen, anderzijds door organisaties te helpen bij Gen Z activatie.

Gen Z onderzoeken, activeren en/of tot gedrags- of leefstijlverandering aanzetten? GenZLab to the rescue.

Samenwerken met GenZLab?

  • Lezing over GenZ

  • Cocreatiesessie mét GenZ

  • Cocreatietraject mét GenZ

Laatste nieuws

Money makes the (Gen Z) world go round?

, ,
GenZLab krijgt steeds vragen vaker vragen rond Gen Z en werk. Een vaak gestelde vraag: Zijn Gen Z nu zo'n jobhoppers? En is geld dan dé drijfveer van Gen Z? Al te vaak vertrekken Gen Z’s, eenmaal relatief goed opgeleid en dus (eindelijk!)…

Nieuwe cijfers Gen Z en media

,
Op zoek naar nieuw cijfermateriaal rond social media gebruik? Na de cijfers uit de Digimeter zetten twee nieuwe rapporten de spotlights op het mediagebruik van Gen Z. Uiterst relevant voor wie Gen Z probeert te bereiken! De SMI-Barometer…

Toolbox GenZLab in the making

, , ,
GenZLab ontwikkelde een methodiek die organisaties helpt om in te haken op Gen Z. Als organisatie, school of bedrijf zelf brainstormen en cocreëren met Gen Z’s? Op dit moment wordt hard gewerkt aan een toolbox voor wie zelf aan de slag wil…
GenZLab

Digitale gewoonten van jongeren: conclusies uit de Digimeter 2023

,
De Digimeter peilt jaarlijks naar de digitale gewoonten, vaardigheden en attitudes van de Vlaamse bevolking. Hieronder vatten we de belangrijkste inzichten voor de leeftijdsgroep 16-24 jaar (#GenZ) samen: Bezit en Gebruik Alle jongeren…
genzlab

De Vlaamse jeugd in cijfers: een blik op de JOP-monitor 2023

De JOP-monitor 2023, een grootschalige bevraging van meer dan 7000 jongeren tussen 12 en 25 jaar, biedt een schat aan informatie over de leefwereld van de Vlaamse jeugd. En doet dat op een genuanceerde manier. Het is een waardevolle bron voor…

Testcase: SWEEP x GenZLab

, ,
Samenwerken met GenZLab In zee gaan met GenZLab, hoe gaat dat? Cocreëren met Gen Z, hoe werkt dat? Jongerenplatform SWEEP en GenZLab werkten samen rond de uitdaging: Hoe kunnen we het best communiceren over het platform SWEEP en zo het…

Co-creatie met internationale studenten – lessons learned

,
Afgelopen semester hebben we met GenZLab een co-creatiesessie begeleid met een groep internationale studenten in het kader van de module Project Entrepreneurship. De studenten waren afkomstig uit verschillende landen, waaronder China, India,…

“Mijn eerste job…”

,
Hoe kijken bijna-afgestudeerden naar hun toekomstige eerste job? Studenten organiseerden 10 focusgroepen rond de verwachtingen van bijna-afgestudeerden rond werk. Onderstaande inzichten geven alvast een sneak peak van wat leeft bij Gen Z’s…

De wereld van Gen Z (en Gen Alpha)

,
1. t' Is aan u! Naar aanleiding van de verkiezingen in 2024 ging De Ambrassade met 528 jongeren in gesprek over hoe zij naar de wereld kijken, wat hen bezig houdt en waar ze van dromen. Dat wereldbeeld en die dromen staan hun recent rapport…

Testimonials

Tijdens ons event voor ‘Jonge Leeuwen’ serveerden de experts van GenZLab het hoofdgerecht, de groepsbrainstorm! Zo’n 130 jongeren uit het hoger onderwijs kregen in groepjes de opdracht om ‘de ideale sportclub van de toekomst’ vorm te geven. GenZLab koos een duidelijke flow voor de brainstormsessie. Zo konden de jongeren in 5 concrete stappen hun beste ideeën naar boven laten komen. Voor onze sportfederaties verzamelden we zo ruime input om mee aan de slag te gaan!

Via het project ‘Jonge Leeuwen’ moedigen we onze sector aan om aan de slag te gaan met geëngageerde jongeren in sportclubs. GenZLab gidste ons met veel knowhow over de doelgroep richting een succesvolle co-creatiesessie!

Bij Howest vinden we het belangrijk om elke collega een warm welkom te geven! Vanuit HR willen we de komende tijd werk maken van een verbeterd onthaalbeleid. Hierbij zijn we benieuwd naar de mening van nieuwe collega’s en wilden we meteen ook enkele vaak gehoorde clichés rond de nieuwste generatie werknemers aftoetsen. Klopt het dat de nieuwste generatie anders kijkt naar de rol van de werkgever? Voelen zij zich minder verbonden dan vroeger met de organisatie waarvoor ze werken, of juist meer? Wat met de zogenaamde drang naar vrijheid, flexibiliteit en deeltijds werken? En vooral, wat verwachten ze dan van een goed onthaal?

In Howest voeren we zelf praktijkgericht onderzoek. Een evidente keuze dus om vanuit HR samen te werken met ons eigen GenZLab om een antwoord te vinden op onze vragen!

De collega’s van GenZLab werken op een zeer dynamische en laagdrempelige manier. We hadden een zeer gezellige intake waarbij we samen de onderzoeksvraag en werkwijze konden afstemmen. Collega’s Charlotte, Caroline en Annelies creëren aan de hand van brainstormsessies de veilige omgeving die nodig is om persoonlijke ervaringen en noden bespreekbaar te maken. Het was fantastisch om na de brainstorm de vele oprechte belevingen en inspirerende voorstellen van onze eigen GenZ collega’s te kunnen beluisteren. Na afloop kregen we een mooi samengevat rapport waarmee we nu meteen aan de slag kunnen om ons onthaalbeleid te verbeteren. Je hoort het, ik ben enthousiast! 😊

Vanuit NewZLab, een onderzoeksgroep van Howest, focussen we op de innovatie van nieuwsmedia. We onderzoeken hoe nieuwe technologieën en trends de manier waarop jongeren nieuws consumeren en produceren beïnvloeden.

Voor een cocreatiesessie met jongeren werkten we samen met collega’s van GenZLab. Tijdens die sessie werden we geconfronteerd met verrassende invalshoeken en creatieve ideeën. De aanwezige GenZ’ers toonden aan dat er veel meer manieren zijn om over minder evidente thema’s te berichten dan we aanvankelijk zelf dachten bij NewZLab. Een vlotte samenwerking.

De talk van GenZLab op de Jamies Tutorials was een wake-up call voor veel van de aanwezigen. Hun onderzoeksresultaten over het gedrag van GenZ zijn relevant voor zowel beleidsmakers die met fake news te maken hebben als voor marketeers die GenZ proberen te bereiken. De reacties waren unaniem positief.