Gen Z verleiden tot cocreatie?  

,

Organiseer 12 focusgroepen met studenten uit diverse opleidingen. Leg het concept van de GenZLab cocreatie- en brainstormsessies voor. En vraag hen dit concept te verbeteren… Testcases geven heel wat prijs over cocreatiesessies met jongeren, maar GenZLab bevraagt ook rechtstreeks jongeren. Hoe kan GenZLab cocreatie 🌟 aantrekkelijk 🌟 maken voor Gen Z? Resultaat? Inzicht in de do’s-and-don’ts rond topics zoals motivatie, deelname en beloning bij cocreatie.

❤️  Zorg voor thema’s die studenten nauw aan het hart liggen. 

💡 Maak duidelijk wat hun impact kan zijn dankzij de input die zij geven, ook als er experten aan tafel zitten. 

🎙️️ Geef hen het gevoel dat ze gehoord worden door terug te koppelen.  

💰 Compenseer hun waardevolle tijd en input. 

Spontaan deelnemen aan cocreatie?  

Ter info, cocreatiesessies bestaan in verschillende vormen maar een standaard GenZLab cocreatiesessie duurt bijna 3 uur, waarbij 12 à 16 studenten op de campus worden samengebracht om tot innovatieve concepten te komen. Een opdrachtgever introduceert het thema van de sessie. Eventueel kunnen professionals/experten actief deelnemen aan deze cocreatiesessies. 

Elke student heeft ooit al eens deelgenomen aan een brainstorm-, cocreatie- of hackathonsessie. Ze begrijpen dan ook wat de waarde is van het samenzetten van diverse profielen om een probleem of idee vanuit een andere hoek te bekijken. De meeste studenten doen dit graag, maar niet iedereen voelt zich even comfortabel bij het uiten van ideeën.  

💬 “Ik maak veel lawaai en ik ben heel luid en sociaal, maar ik ben niet de persoon die gaat zeggen ‘dat is mijn idee’. Dat durf ik vaak niet. Ik vind dat wel een drempel om te doen. Dat is een drempel voor mij om echt mijn mening te zeggen over iets of een idee te geven. Ik voel mij dan zo vaak van ‘die gaan denken wat voor een dom idee is dat nu weer’. Dat doe ik dan ook liever niet omdat ik weet dat ik mij er niet zo goed bij ga voelen.” 

Waarom zouden studenten niet deelnemen aan cocreatiesessies? Omwille van de tijdsduur die een sessie inneemt en de perceptie dat studenten (te) weinig kunnen inbrengen, zeker wanneer er ook professionals uit het werkveld deelnemen. Een te grote groep met teveel onbekende individuen (al dan niet uit het werkveld) wordt veelvuldig aangehaald als een barrière om deel te nemen aan een cocreatiesessie.  

💬 “Het punt dat jij aanhaalt, van je werkt samen met organisaties, die mensen weten wel wat meer over het onderwerp dan dat de doorsnee student daarover weet. Ik denk dat dit wel een terughoudende factor kan zijn. Ik denk dat er heel veel mensen net zoals jou denken van ‘oei, ze gaan mijn idee een stom idee vinden’ en zij weten er 10 keer meer over, waarom hebben ze dan mijn idee nodig? Ik denk dat dat misschien de meeste mensen zou tegenhouden. En de tijd natuurlijk, ja de tijd dat je eraan spendeert.” 

💬 “Ik denk dat het wel belangrijk is, als je een brainstorm doet, dat je duidelijk maakt wat het thema is en wat je ermee wil bereiken. Zodat jongeren kunnen aanvoelen of het iets is waaraan ze willen meehelpen.” 

Waarom zouden studenten wel spontaan deelnemen aan cocreatiesessies? Omdat het onderwerp hen interesseert of omdat het onderwerp aanleunt bij hun opleiding. Omdat ze het gevoel krijgen gehoord te worden. Omdat studenten inzien dat hun inbreng nuttig kan zijn of naar een concreet resultaat kan leiden. Omdat het een manier is om te netwerken en in contact te komen met externe organisaties. 

Nood aan beloning of compensatie? 

Jawel! Studenten opperen zelf een overvloed aan motiverende oplossingen, compensaties of beloningen voor deelname aan cocreatiesessies. De meest voorkomende elementen zijn: 

 • Een financiële beloning in de vorm van geld, een bon, krediet op de studentenkaart, een abonnement op bijvoorbeeld Spotify, een korting op het studiegeld,…  
   
  💬 “Ik denk dat als je toekomt en je gaat weer weg zonder iets, dan heb je het gevoel dat je er niets voor terugkrijgt.” 
 • Een ‘goodie’ of ‘merch’ van de opdrachtgever, producten van de opdrachtgever in een goodiebag, een ‘limited edition’ product,… 

  💬 “Als het een goed doel is, dan zou ik er minder van verwachten dan van Coca-Cola. Een goed doel doet het ook niet voor de winst maar eigenlijk gewoon om goed te zijn. Coca-Cola is meer puur winst. Ze kunnen zich wel wat permitteren, denk ik.”  
 • De kans om verder te werken op een van de ideeën in samenwerking met de opdrachtgever, eventueel in de vorm van een stage. 

  💬 “Daarnaast zou het ook leuk zijn mochten de deelnemers de kans krijgen om verder mee te werken aan het project waar ze ideeën voor gaven of eventueel binnen het bedrijf te netwerken.” 
 • Vrijstellingen van een les of opdracht, extra punten voor een vak,… 
 • Een brainstorm- of cocreatiecertificaat als je meermaals meedoet en de technieken onder de knie krijgt. 
 • Terugkoppeling rond wat er met de input van de studenten gebeurt, ‘recognition’ wanneer een goed idee is geïmplementeerd, zich gehoord voelen doordat een idee wordt opgepikt,… Zowel tijdens als na een sessie enige vorm van terugkoppeling voorzien, spreekt de bevraagde studenten aan. 

  💬 “Tijdens de brainstorm echt naar mensen luisteren en tonen dat hun mening ergens belangrijk is, dat je dan zelf als student ergens trots voelt dat je je mening hebt kunnen bijbrengen en dat ze iets wijzer zijn geworden. Als ik bijvoorbeeld nu iets zeg en jij hebt geen aandacht voor mij of je gaat gewoon door zonder op mijn ding in te gaan, dan heb ik misschien iets van “de volgende keer ga ik misschien niet gaan”. Terwijl als je een beetje inspeelt op wat ze zeggen, denk ik wel van ‘ik ben blij dat ik die mening heb kunnen geven’.” 

Diverse opdrachtgevers, diverse thema’s 

Van multinationals tot lokale vzw’s, van technologiebedrijven tot non-profitorganisaties, van ziekenhuizen tot start-ups… Veel studenten willen hun cocreatiecompetenties inzetten voor diverse opdrachtgevers, zolang het topic van de sessie aansluit bij hun opleiding of interesse.  

💬 “Ik vind het interessant om zo met beginnende bedrijven samen te zitten om te praten over wat ze willen doen en hoe ze dat gaan aanpakken.”  

Organisaties die zich richten op het helpen van mensen, zoals ziekenhuizen of onderzoekscentra, en organisaties die maatschappelijke problemen proberen aan te pakken hebben eveneens een streepje voor. Zeker bij studenten uit mensgerichte opleidingen. Deze jongeren streven ernaar om via de sessies bij te dragen aan de oplossing van deze problemen en een positieve impact te maken. De terugkoppeling over wat met hun input gebeurt, is voor hen heel relevant. 

Wie valt uit de boot? In alle focusgroepen worden politieke partijen steevast genoemd als opdrachtgevers waarvoor studenten liever niet aan de slag gaan. 

Qua thema’s verwachten studenten rond actuele thema’s te werken, rond thema’s die hen nauw aan het hart liggen en/of thema’s die impact hebben op jongeren. Thema’s die steevast worden aangehaald? Mentale gezondheid, financiële topics zoals sparen, mobiliteit en hun toekomst. Sowieso worden studenten graag voor de cocreatiesessie al gebriefd over het topic, aangezien dit sterk bepaalt of de student al dan niet deelneemt. Ook keuzes voorzien qua onderwerpen spreekt hen aan. 

💬 “Ik denk zo alle onderwerpen die meer echt een directe impact hebben op de studenten. Of op wat er met hen gaat gebeuren. Wat (…) veel meer gaat aanspreken dan van die ver-van-je-bed-showonderwerpen. Waarbij de meeste denken van ’tja ik zal daar toch niets aan kunnen veranderen’.”

GenZLab cocreatieworkshop

***

Zelf ook een GenZLab cocreatiesessie op poten zetten?
Neem contact op met genzlab@howest.be !