Caroline Baert

Caroline Baert

Onderzoeker

Caroline Baert (Business & Media) focust op strategische communicatie, trendonderzoek en kwalitatief onderzoek.

Lies Vanhaelemeesch

Lies Vanhaelemeesch

Onderzoeker

Lies Vanhaelemeesch (Bedrijfsmanagement/Marketing) focust op marketingprincipes en -communicatie, doelgroepanalyse en segmentatie, marktonderzoek.

Generation Z loopt (of hangt 😋) bij Lies thuis rond.

Charlotte Van Tuyckom

Charlotte Van Tuyckom

Onderzoeker

Charlotte Van Tuyckom (Sport & Bewegen) focust op sportsociologie, -marketing en -management, social marketing, gedragsverandering op vlak van sport en bewegen en kwantitatief onderzoek.

Contacteer Caroline voor presentaties, gastblogs, Gen Z onderzoek,… via e-mail

Contacteer Lies voor workshops over Gen Z via e-mail

Contacteer Charlotte voor presentaties, Gen Z onderzoek, gastblogs,… via e-mail