Caroline Baert

Caroline Baert

Onderzoeker

Caroline Baert (Business & Media) focust op strategische communicatie, trendonderzoek en kwalitatief onderzoek.

Annelies Depaepe

Annelies Depaepe

Onderzoeker

Annelies Depaepe focust op het opzetten en faciliteren van cocreatiesessies, het stimuleren van creativiteit en concept- en producttesting.

Charlotte Van Tuyckom

Charlotte Van Tuyckom

Onderzoeker

Charlotte Van Tuyckom (Sport & Bewegen) focust op sportsociologie, -marketing en -management, social marketing, gedragsverandering op vlak van sport en bewegen en kwantitatief onderzoek.

Contacteer Caroline voor presentaties, gastblogs, Gen Z onderzoek,… via e-mail

Contacteer Annelies voor co-creatiesessies met Gen Z via e-mail

Contacteer Charlotte voor presentaties, Gen Z onderzoek, gastblogs,… via e-mail