Overzicht van onze publicaties

Het Tijdschrift voor Lokaal Sportbeleid van Netwerk Lokaal Sportbeleid is het vaktijdschrift en ledenblad voor lokale en regionale sport en recreatie.

Influencers aan zet in de (lokale) sport- en beweegsector

***

Het Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding van de BVLO is een vakblad voor gekwalificeerden in de Lichamelijke Opvoeding en sport, meer bepaald voor clubbestuurders, coaches, jeugdsportbegeleiders, studenten en leerkrachten LO, trainers en al wie met sport in de ruimste zin begaan is.

BVLO Magazine_Influencers aan zet in de sport- en beweegsector

***

Op Eos Blogs delen experts in geneeskunde, psychologie, technologie en veel andere vakgebieden hun ideeën, verwondering en standpunten over de wetenschap. De bloggers bieden je een unieke kijk achter de schermen van de wetenschap – alsof je mee in hun lab of op het veld stapt.
Ook het Fitfluencers project kwam aan bod in een blog over virtuele sport, en hoe die gamers niet meteen uit hun stoel zal krijgen.

Virtuele sport zal gamers niet uit hun stoel krijgen

***

Het Tijdschrift voor Lokaal Sportbeleid van Netwerk Lokaal Sportbeleid is het vaktijdschrift en ledenblad voor lokale en regionale sport en recreatie.

7 Gen Z sportpersona’s