GenZLab krijgt steeds vragen vaker vragen rond Gen Z en werk. Een vaak gestelde vraag: Zijn Gen Z nu zo’n jobhoppers? En is geld dan dé drijfveer van Gen Z? Al te vaak vertrekken Gen Z’s, eenmaal relatief goed opgeleid en dus (eindelijk!) zelfstandig inzetbaar, voor een ander loon. Of zo lijkt het toch, dixit bedrijfsleiders, teammanagers of HR-professionals in onze workshops.

Wat blijkt uit onderzoek? Op de vraag waarom een individu van job veranderde (jobhopte), staat inadequate compensatie voor alle generaties samen op nummer 1. Inzoomen op Generatie Z onthult echter iets anders. Waarom een Gen Z kiest om van job te veranderen? Op nummer 1 staat het gebrek aan potentiële professionele groei, op nummer 2 het gebrek aan betekenisvol werk (meaningful work). Inadequate compensatie staat voor Gen Z op nummer 3.

Op de vraag waarom een Gen Z kiest om te blijven werken in zijn of haar huidige rol, staat flexibiliteit op nummer 1, gevolgd door potentiële professionele groei en betekenisvol werk.

Conclusie? De financiële compensatie is belangrijk voor Gen Z, maar niet het enige element waar rekening mee gehouden moet worden. Zonder mogelijkheden voor professionele groei (opleiding, zicht op carrièrestappen,…) en/of betekenisvol werk haakt Gen Z af. Ook flexibiliteit kan een rol spelen in het behouden van Gen Z’s op de werkvloer. Meer weten over bovenvermeld onderzoek? Check de McKinsey studie.

Hoe die flexibiliteit concreet invullen of hoe proactief aan die professionele groei sleutelen? Daar zoomt GenZLab op in tijdens concrete cocreatiesessies met Gen Z. Een aantal patronen vallen alleszins op voor kenniswerkers, ongeacht de organisaties waar ze voor aan de slag gaan. Meer inzichten hierrond verschijnen binnenkort in een paper. To be continued.

Zelf specifieke vragen over Gen Z werknemers? Neem contact op met GenZLab voor een concrete samenwerking op maat.

Op zoek naar nieuw cijfermateriaal rond social media gebruik? Na de cijfers uit de Digimeter zetten twee nieuwe rapporten de spotlights op het mediagebruik van Gen Z. Uiterst relevant voor wie Gen Z probeert te bereiken!

De SMI-Barometer rapporteert jaarlijks over “de adoptie, het gebruik en de evaluatie van sociale media en influencer marketing door Belgische jongeren”. De editie van 2024 toont onder meer aan dat:

  • Instagram (81%), TikTok (70%) en Snapchat (70%) de media of choice zijn voor jongeren (16-24 jaar)
  • 43% van de jongeren (16-24 jaar) via TikTok merken en producten leert kennen
  • 70% van de jongeren (16-24 jaar) het eigen social media gebruik probeert te beperken door bijvoorbeeld melding uit te zetten of tijdelijk apps te verwijderen

Het tweejaarlijkse Apenstaartjarenonderzoek focust op het mediagebruik en mediawijsheid van 6 tot 18-jarigen. Het rapport 2024 bevat boeiend cijfermateriaal over de digitale leefwereld van deze Gen Z’s en Gen Alpha’s. Een greep uit de inzichten:

  • De populariteit van short form video neem toe naarmate jongeren ouder worden: 54% van de tieners uit de derde graad lager onderwijs kijkt wekelijks naar korte filmpjes op social media, in het secundair onderwijs stijgen de cijfers van 85% (eerste graad) tot 94%.
  • Bijna de helft van de jongeren komen politieke advertenties tegen in hun sociale media feeds.
  • Uit de vorige editie bleek dat tieners uit de derde graad lager onderwijs massaal platformen als TikTok en Instagram begonnen te gebruiken. De editie 2024 toont dat die transitie naar sociale media vooral in de eerste graad secundair onderwijs gebeurt. De overgang zet dus iets later door…

GenZLab ontwikkelde een methodiek die organisaties helpt om in te haken op Gen Z. Als organisatie, school of bedrijf zelf brainstormen en cocreëren met Gen Z’s? Op dit moment wordt hard gewerkt aan een toolbox voor wie zelf aan de slag wil met de GenZLab methodiek.

GenZLab methodiek

Een nieuw concept bedenken voor Gen Z? Een bestaand proces aftoetsen of verfijnen met Gen Z? Communicatie met Gen Z klanten, werknemers of gebruikers verbeteren? Of gewoonweg leren van deze boeiende generatie?

De GenZLab methodiek helpt merken en organisaties te interageren en cocreëren met Gen Z. Deze methodiek vormt het eindresultaat van een tweejarig praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject (PWO) en kwam tot stand via literatuuronderzoek, kwalitatieve en kwantitatieve bevragingen, best practice mapping en een hele reeks testcases.

GenZLab zet de methodiek zelf in tijdens eenmalige cocreatiesessies of meer uitgebreide cocreatietrajecten. Zo helpt GenZLab organisaties om future-proof concepten, diensten, producten of processen uit te werken op maat van Gen Z. Naast concrete samenwerkingen, geeft GenZLab organisaties ook de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met de GenZLab methodiek. Speciaal daarvoor wordt op dit moment een toolbox uitgewerkt, een praktisch pakket om zelf te gaan cocreëren met Gen Z’s.

Toolbox in the making…

De toolbox (momenteel work-in-progress) vormt een leidraad om de GenZLab methodiek zelf in te zetten. De toolbox omvat meerdere elementen.

  • De introductie geeft de nodige inzichten rond cocreatie met Generatie Z. Waarom cocreatie met Gen Z? Hoe Gen Z motiveren? Hoe cocreatiesessies met Gen Z opzetten? Kortom, een must-read met concrete tips en tricks.

  • Daarnaast bevat de toolbox vier concrete cocreatieflows met verschillende oefeningen die een organisatie samen met Gen Z’s kan doorlopen. Afhankelijk van de uitdaging waarrond je gaat werken, zal je een andere flow volgen. De groene flow focust op communicatie met Gen Z. De oranje flow gaat in op het verfijnen van een bestaand concept/merk/product/dienst/… voor Gen Z. De gele flow helpt om Gen Z werknemers optimaal te betrekken en/of ondersteunen. De blauwe flow draait om het uitdenken van een nieuw concept/merk/product/dienst/… voor Gen Z.

  • De toolbox biedt ook 8 concrete Gen Z persona’s die tijdens de verschillende flows ter inspiratie kunnen dienen. Je kan ook inspiratiekaarten en emoticonkaartjes terugvinden in bijlage om te gebruiken tijdens de verschillende flows.

Meer lezen over Generatie Z, cocreatie of de GenZLab methodiek? Samenwerken met GenZLab? Vragen rond de GenZLab methodiek? Hou de website in de gaten en/of neem contact op met het team.