Gen Z: De gestresseerde generatie

, ,

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van Gen Z. Twee jaar na de pandemie rapporteren Gen Z’ers meer angst, depressie en stress dan andere leeftijdsgroepen (McKinsey, 2022; InSites Consulting, 2022). Sommigen spreken zelfs van een “youth mental health crisis”.

“Gen Z carries the weight of the world on its shoulders” (EY, 2022)

Gen Z wil de wereld verbeteren, maar moet tegelijk omgaan met de vele eisen van het dagelijks leven. Ze willen bijvoorbeeld wel milieuvriendelijke keuzes maken in de supermarkt, maar hebben er eigenlijk de financiële middelen niet voor. En dat zorgt voor stress. Veel jongeren voelen ‘klimaatangst’ (Serie, Siongers & Bradt, 2022). De toekomst voelt zo onzeker aan. En dan zijn er nog de torenhoge verwachtingen van de omgeving. Over hoe je je moet gedragen. Over hoe je moet presteren. Of net niet te veel moet opvallen.

Constante stress…

Volgens recente rapporten van Deloitte (2022) en InSites Consulting (2022) voelt bijna de helft van Gen Z zich constant gestresseerd. Vooral vrouwen. Top drivers voor die constante stress zijn de onzekere financiële toekomst en de dagelijkse financiën. Geld dus. Toekomstbeelden van onbetaalbare woningen of een onleefbaar klimaat helpen daarbij ook niet (Serie, Siongers & Bradt, 2022). Maar ook de (mentale) gezondheid van Gen Z en van hun familie vormt een grote bron van zorgen.

…ook op de werkplek

En de werkomgeving lijkt hierbij niet te helpen. Bijna de helft van Gen Z’ers geeft aan een burn-out te hebben (gehad) door een te hoge werkdruk. 1 op 5 vindt overigens dat de werkgever burn-out niet serieus neemt. Ook blijft het moeilijk om op de werkvloer open te spreken over stress, angst of andere mental health issues.

Toch lijken werkgevers niet blind te zijn voor de uitdagingen op dit vlak. Meer dan de helft geeft aan dat welzijn op de werkvloer en mentale gezondheid van werknemers meer aandacht heeft gekregen sinds de start van de pandemie. Maar of deze grotere aandacht ook resulteert in een positieve impact is een andere vraag…

Hulp gezocht, maar niet via traditionele kanalen

Deze ‘it’s ok to not be ok’ generatie (InSites Consulting, 2022) durft ook openlijk over hun mentale gezondheid spreken. Dat doen ze niet via de traditionele weg. Wel via social media (TikTok) en andere digitale tools. Zo werd bv. de app Spoke samen met Gen Z ontwikkeld. Spoke biedt deze generatie hyper-gepersonaliseerde mindfulness en zelftherapie via muziek. Of het Moodspace platform, dat laagdrempelige en betrouwbare info, tips, podcasts en zelfhulp biedt voor studenten om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren.

Hoewel sociale media door Gen Z als hulpmiddel ingezet wordt, is het toch ook vaak (mede-)oorzaak van mentale problemen. De druk om altijd de ‘beste versie van jezelf’ te zijn op sociale media, is enorm. Slechts de helft van Gen Z voelt zich comfortabel om hun echte, ongefilterde zelf te tonen online (InSites Consulting, 2022).

***

Meer lezen?

Deloitte. (2022). Striving for balance, advocating for change. The Deloitte global 2022 Gen Z & Millenial survey.

EY. (2022). How is Gen Z reshaping societal normas across the globe? Gen Z International Research Report.

McKinsey. (2022). Addressing the unprecedented behaivoral-health challenges facing Generation Z.

InSites Consulting. (2022). Ready for the zoomers? Gen Z report: European edition.

Serie, C., Siongers, J. & Bradt, L. (2022). ’t Is wel geweest! Onderzoek en praktijk over jongeren onder druk. Leuven, Acco.

***

Deze blogpost is geschreven in het kader van het Howest onderzoeksproject GenZLab waarbij we op zoek gaan naar een methode die organisaties helpt inhaken op GenZ. Op de hoogte blijven van het project?