Artikelen door Charlotte Van Tuyckom

,

Digitale gewoonten van jongeren: conclusies uit de Digimeter 2023

De Digimeter peilt jaarlijks naar de digitale gewoonten, vaardigheden en attitudes van de Vlaamse bevolking. Hieronder vatten we de belangrijkste inzichten voor de leeftijdsgroep 16-24 jaar (#GenZ) samen: Bezit en Gebruik Alle jongeren bezitten een smartphone. Ze gebruiken die gemiddeld 3 uur per dag. Qua sociale media blijven Facebook en Instagram populair, terwijl TikTok sterk […]

De Vlaamse jeugd in cijfers: een blik op de JOP-monitor 2023

De JOP-monitor 2023, een grootschalige bevraging van meer dan 7000 jongeren tussen 12 en 25 jaar, biedt een schat aan informatie over de leefwereld van de Vlaamse jeugd. En doet dat op een genuanceerde manier. Het is een waardevolle bron voor beleidsmakers, scholen, ouders en andere professionals die zich inzetten voor het welzijn van jongeren. […]

,

Co-creatie met internationale studenten – lessons learned

Afgelopen semester hebben we met GenZLab een co-creatiesessie begeleid met een groep internationale studenten in het kader van de module Project Entrepreneurship. De studenten waren afkomstig uit verschillende landen, waaronder China, India, Duitsland, België, … De module had als doel om de studenten te leren hoe ze een innovatief product of dienst kunnen ontwikkelen voor […]

,

Wat denken professionals over GenZ?

Studenten van Howest onderzochten wat professionals denken over GenZ. Ze verspreidden een online vragenlijst in hun netwerk. Bijna 1500 professionals (leeftijd 30+) deelden hun visie. De vragenlijst bestond uit een kwantitatief (stellingen) en een kwalitatief (open vragen) luik. Hieronder een ‘sneak preview’ van de belangrijkste resultaten. Leefwereld begrijpen Professionals geven aan een goed zicht te […]

,

De sportende GenZ’er: lost in tech?

GenZ is de generatie van de digital natives. Een generatie die gedefinieerd wordt vanuit hun relatie met technologie. Technologie die soms als een zegen beschouwd wordt, maar vaker als een vloek. Zeker in relatie tot sport. GenZ heeft immers een andere relatie met sport dan voorgaande generaties. Hoe ziet die relatie eruit? Haat-liefde? En wat […]

, ,

Gen Z: nieuw type sportfan

Met non-stop sportcontent in de tijdlijn van TikTok, Instagram,… is het live naar sportwedstrijden kijken iets wat Generatie Z veel minder doet dan de generatie van hun (groot)ouders. Gen Z, de grootste en meest diverse generatie ter wereld, heeft andere verwachtingen op vlak van entertainment. En andere manieren om (sport)content te ontdekken en consumeren. Een […]

, ,

Gen Z: De gestresseerde generatie

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van Gen Z. Twee jaar na de pandemie rapporteren Gen Z’ers meer angst, depressie en stress dan andere leeftijdsgroepen (McKinsey, 2022; InSites Consulting, 2022). Sommigen spreken zelfs van een “youth mental health crisis”. “Gen Z carries the weight of the world on its shoulders” (EY, 2022) Gen […]