Co-creatie met internationale studenten – lessons learned

,

Afgelopen semester hebben we met GenZLab een co-creatiesessie begeleid met een groep internationale studenten in het kader van de module Project Entrepreneurship. De studenten waren afkomstig uit verschillende landen, waaronder China, India, Duitsland, België, … De module had als doel om de studenten te leren hoe ze een innovatief product of dienst kunnen ontwikkelen voor een reële opdrachtgever, inclusief een concreet en realistisch businessplan. De opdracht was om GenZ aan het sporten te krijgen/houden.

Uit deze co-creatiesessie hebben we een aantal lessen geleerd. Deze lessen delen we graag met jullie.

1. Goede groepsdynamiek is essentieel

Met een internationale groep studenten die elkaar niet kennen, is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan het hebben van een goede groepsdynamiek. Samen sporten is altijd een winner. Want hoewel iedereen Engels kan spreken, is er toch nog een grote drempel omwille van taal. Idealiter maken studenten al voorafgaand aan het co-creatieproces kennis met elkaar. Concrete (al dan niet online) groepsopdrachten helpen studenten om elkaar beter te leren kennen en om een band op te bouwen.

2. Inleving in de persona vergt extra aandacht

Een belangrijk onderdeel van co-creatie is het inleven in de persona. De persona is een fictief persoon die het product of de dienst uiteindelijk zal gaan gebruiken. Het is belangrijk dat de studenten zich goed kunnen inleven in de persona, zodat ze een product of dienst kunnen ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van deze persoon. Met een internationale groep studenten is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan de interculturele component van de persona. We hebben de studenten daarom gevraagd om een moodboard te maken voor de persona. Dit hielp hen om zich beter in te leven in de persona en om de interculturele component te verwerken. Het moodboard werd in elke verdere stap opnieuw op tafel gelegd.

3. Stimuleer intrinsieke motivatie

Studenten willen vooral weten wat ‘op punten’ staat. Het is daarom belangrijk om extra aandacht te besteden aan het stimuleren van de intrinsieke motivatie van de studenten. We hebben dit onder andere gedaan door de studenten te laten werken aan een onderwerp dat hen interesseert. We hebben ze ook de mogelijkheid gegeven om hun eigen ideeën te ontwikkelen. Het onderwerp was breed genoeg zodat elke groep zijn/haar ei er in kwijt kon. Opgelet, klassieke, weinig dynamische onderwijslokalen helpen alleszins niet in het bevorderen van de intrinsieke motivatie. Smartphones en laptops worden best ook een paar uur verbannen uit het lokaal.

4. Zorg voor duidelijke verwachtingen

De verwachtingen van de opdrachtgever zijn soms anders dan de verwachtingen van docenten. Het is daarom belangrijk om voorafgaand aan de co-creatiesessies duidelijke verwachtingen vast te stellen. Het organiseren van een kick-off meeting is essentieel. Tijdens deze meeting moeten de verwachtingen van alle partijen (over alle fasen in het proces) besproken en afgestemd worden.

5. Benoem een vaste contactpersoon

Als GenZLab is het belangrijk om in alle fasen van het proces betrokken te zijn. Zo kan er één doordachte opbouw worden uitgewerkt, met het einddoel helder voor ogen doorheen het hele traject. Studenten worden ook graag geëvalueerd door de perso(o)n(en) die het volledige proces hebben meegemaakt. Een vaste coach die de studenten begeleidt doorheen het hele proces kan een piste zijn. Maar ook voldoende terugkoppeling tussen de verschillende fasen is essentieel.  

Conclusie

Co-creatie met internationale studenten is een uitdaging, maar is bovenal zeer leerzaam. Hoewel het ambitieniveau tussen de groepsleden nogal kan verschillen, is het mooi om te zien welke ideeën deze studenten op korte tijd gezamenlijk kunnen bedenken en uitwerken.