Testcase: MediaXR&5G meets GenZLab

,

That’s a wrap! GenZLab test momenteel enkele brainstormprocessen uit samen met interne partners. Zo ging GenZLab met enkele DAE-onderzoekers van het project Proeftuin Media XR en 5G aan het werk rond XR-content en -toepassingen. Denk daarbij aan immersieve, realtime en interactieve ervaringen op maat van Generatie Z. In het najaar gaat GenZLab met externe partners aan de slag.  

Los van de creatieve oplossingen die de teams bedachten, zijn er ook learnings voor volgende brainstorm- en cocreatiesessies van GenZLab. 6 inzichten…

  1. Nadenken rond complexe technologie? Een korte intro met duidelijke illustraties of voorbeelden brengt een groep snel up-to-speed.
  2. Een duidelijke probleemdefinitie helpt de neuzen in dezelfde richting te draaien.
  3. Persona’s, you love them or you hate them, maar ze helpen een groep alvast om een probleem te concretiseren.
  4. Howest-studenten Journalistiek, Communicatie en Sport & Bewegen vormen samen met technologische profielen een prima mix als het aankomt op high-tech ideeën uitwerken voor Gen Z.
  5. Gen Z motiveren om mee te doen? De mogelijkheid aanbieden op via een brainstormsessie studiepunten te verzilveren (door de sessie te laten meetellen of inpassen in stages, schoolopdrachten,…) werkte alvast. De lunch en een klein presentje achteraf waren nice-to-haves, not must-haves.
  6. De eindpitches verdienen extra aandacht. Opnames vergemakkelijken duidelijke rapportage achteraf.
  7. Nood aan een brainstormsoundtrack 🙂