Berichten

GenZLab krijgt steeds vragen vaker vragen rond Gen Z en werk. Een vaak gestelde vraag: Zijn Gen Z nu zo’n jobhoppers? En is geld dan dé drijfveer van Gen Z? Al te vaak vertrekken Gen Z’s, eenmaal relatief goed opgeleid en dus (eindelijk!) zelfstandig inzetbaar, voor een ander loon. Of zo lijkt het toch, dixit bedrijfsleiders, teammanagers of HR-professionals in onze workshops.

Wat blijkt uit onderzoek? Op de vraag waarom een individu van job veranderde (jobhopte), staat inadequate compensatie voor alle generaties samen op nummer 1. Inzoomen op Generatie Z onthult echter iets anders. Waarom een Gen Z kiest om van job te veranderen? Op nummer 1 staat het gebrek aan potentiële professionele groei, op nummer 2 het gebrek aan betekenisvol werk (meaningful work). Inadequate compensatie staat voor Gen Z op nummer 3.

Op de vraag waarom een Gen Z kiest om te blijven werken in zijn of haar huidige rol, staat flexibiliteit op nummer 1, gevolgd door potentiële professionele groei en betekenisvol werk.

Conclusie? De financiële compensatie is belangrijk voor Gen Z, maar niet het enige element waar rekening mee gehouden moet worden. Zonder mogelijkheden voor professionele groei (opleiding, zicht op carrièrestappen,…) en/of betekenisvol werk haakt Gen Z af. Ook flexibiliteit kan een rol spelen in het behouden van Gen Z’s op de werkvloer. Meer weten over bovenvermeld onderzoek? Check de McKinsey studie.

Hoe die flexibiliteit concreet invullen of hoe proactief aan die professionele groei sleutelen? Daar zoomt GenZLab op in tijdens concrete cocreatiesessies met Gen Z. Een aantal patronen vallen alleszins op voor kenniswerkers, ongeacht de organisaties waar ze voor aan de slag gaan. Meer inzichten hierrond verschijnen binnenkort in een paper. To be continued.

Zelf specifieke vragen over Gen Z werknemers? Neem contact op met GenZLab voor een concrete samenwerking op maat.

Op zoek naar nieuw cijfermateriaal rond social media gebruik? Na de cijfers uit de Digimeter zetten twee nieuwe rapporten de spotlights op het mediagebruik van Gen Z. Uiterst relevant voor wie Gen Z probeert te bereiken!

De SMI-Barometer rapporteert jaarlijks over “de adoptie, het gebruik en de evaluatie van sociale media en influencer marketing door Belgische jongeren”. De editie van 2024 toont onder meer aan dat:

 • Instagram (81%), TikTok (70%) en Snapchat (70%) de media of choice zijn voor jongeren (16-24 jaar)
 • 43% van de jongeren (16-24 jaar) via TikTok merken en producten leert kennen
 • 70% van de jongeren (16-24 jaar) het eigen social media gebruik probeert te beperken door bijvoorbeeld melding uit te zetten of tijdelijk apps te verwijderen

Het tweejaarlijkse Apenstaartjarenonderzoek focust op het mediagebruik en mediawijsheid van 6 tot 18-jarigen. Het rapport 2024 bevat boeiend cijfermateriaal over de digitale leefwereld van deze Gen Z’s en Gen Alpha’s. Een greep uit de inzichten:

 • De populariteit van short form video neem toe naarmate jongeren ouder worden: 54% van de tieners uit de derde graad lager onderwijs kijkt wekelijks naar korte filmpjes op social media, in het secundair onderwijs stijgen de cijfers van 85% (eerste graad) tot 94%.
 • Bijna de helft van de jongeren komen politieke advertenties tegen in hun sociale media feeds.
 • Uit de vorige editie bleek dat tieners uit de derde graad lager onderwijs massaal platformen als TikTok en Instagram begonnen te gebruiken. De editie 2024 toont dat die transitie naar sociale media vooral in de eerste graad secundair onderwijs gebeurt. De overgang zet dus iets later door…

GenZLab ontwikkelde een methodiek die organisaties helpt om in te haken op Gen Z. Als organisatie, school of bedrijf zelf brainstormen en cocreëren met Gen Z’s? Op dit moment wordt hard gewerkt aan een toolbox voor wie zelf aan de slag wil met de GenZLab methodiek.

GenZLab methodiek

Een nieuw concept bedenken voor Gen Z? Een bestaand proces aftoetsen of verfijnen met Gen Z? Communicatie met Gen Z klanten, werknemers of gebruikers verbeteren? Of gewoonweg leren van deze boeiende generatie?

De GenZLab methodiek helpt merken en organisaties te interageren en cocreëren met Gen Z. Deze methodiek vormt het eindresultaat van een tweejarig praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject (PWO) en kwam tot stand via literatuuronderzoek, kwalitatieve en kwantitatieve bevragingen, best practice mapping en een hele reeks testcases.

GenZLab zet de methodiek zelf in tijdens eenmalige cocreatiesessies of meer uitgebreide cocreatietrajecten. Zo helpt GenZLab organisaties om future-proof concepten, diensten, producten of processen uit te werken op maat van Gen Z. Naast concrete samenwerkingen, geeft GenZLab organisaties ook de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met de GenZLab methodiek. Speciaal daarvoor wordt op dit moment een toolbox uitgewerkt, een praktisch pakket om zelf te gaan cocreëren met Gen Z’s.

Toolbox in the making…

De toolbox (momenteel work-in-progress) vormt een leidraad om de GenZLab methodiek zelf in te zetten. De toolbox omvat meerdere elementen.

 • De introductie geeft de nodige inzichten rond cocreatie met Generatie Z. Waarom cocreatie met Gen Z? Hoe Gen Z motiveren? Hoe cocreatiesessies met Gen Z opzetten? Kortom, een must-read met concrete tips en tricks.

 • Daarnaast bevat de toolbox vier concrete cocreatieflows met verschillende oefeningen die een organisatie samen met Gen Z’s kan doorlopen. Afhankelijk van de uitdaging waarrond je gaat werken, zal je een andere flow volgen. De groene flow focust op communicatie met Gen Z. De oranje flow gaat in op het verfijnen van een bestaand concept/merk/product/dienst/… voor Gen Z. De gele flow helpt om Gen Z werknemers optimaal te betrekken en/of ondersteunen. De blauwe flow draait om het uitdenken van een nieuw concept/merk/product/dienst/… voor Gen Z.

 • De toolbox biedt ook 8 concrete Gen Z persona’s die tijdens de verschillende flows ter inspiratie kunnen dienen. Je kan ook inspiratiekaarten en emoticonkaartjes terugvinden in bijlage om te gebruiken tijdens de verschillende flows.

Meer lezen over Generatie Z, cocreatie of de GenZLab methodiek? Samenwerken met GenZLab? Vragen rond de GenZLab methodiek? Hou de website in de gaten en/of neem contact op met het team.

Hoe kijken bijna-afgestudeerden naar hun toekomstige eerste job? Studenten organiseerden 10 focusgroepen rond de verwachtingen van bijna-afgestudeerden rond werk. Onderstaande inzichten geven alvast een sneak peak van wat leeft bij Gen Z’s die net of binnenkort de arbeidsmarkt betreden 🚀. Ook een kwantitatieve bevraging is in de maak – to be continued in 2024 📊 #GenZ #ToekomstVanWerk.

1. Strong points💡

Gen Z benoemt duidelijk haar sterke punten: creativiteit, energie, aanpassingsvermogen en kennis van technologie.

“Ik denk dat in een bedrijf waar er zowel mensen van onze generatie zitten als 50-jarigen, dat er dan voor een creatieve opdracht wel naar ons gekeken wordt voor ideeën en de uitwerking daarvan.”

“De generaties verschillen nu uiteindelijk ook niet zoveel van elkaar, buiten dan datgene waar we wel heel goed in zijn en dat is technologie.”

“Jongere mensen geven meer energie op de werkvloer.”

2. Gen Z wil feedbackloops 🔄

“Het is belangrijk dat de omgang met leidinggevenden laagdrempelig is. Vriendelijkheid en het gevoel van mentorschap zijn van groot belang voor mij als startende. Het is een meerwaarde om begeleiding te krijgen en altijd bij iemand terecht te kunnen.”

“Een mentor is vooral iemand die veel meer expertise heeft dan ik en waar ik enorm veel van kan bijleren. Op het moment dat ik niet meer kan bijleren van mijn leidinggevende is dat in mijn ogen geen leidinggevende meer.”

Gen Z hoopt op constructieve feedback én wil ook zelf feedback kunnen geven. Gen Z zou het heel fijn vinden om soms eens de volgende vragen te krijgen op het werk: ‘Hoe gaat het met je?’, ‘Lukt het nog, is de werkdruk niet te hoog?’, ‘Waar kan ik jou mee helpen?’,… Nu krijgen ze die vragen niet voldoende en dat vinden ze jammer. Het zou voor hen echt deugd kunnen doen om daar eens met een collega over te babbelen. Dat hoeft daarom geen rechtstreeks leidinggevende te zijn, een mentor of meer ervaren collega kan ook een cruciale rol spelen.

“Ik vind het wel handig als er wat ouderen aanwezig zijn. Dan zijn dat zo een beetje de mamaatjes van de werkvloer waar je veel van kan leren.”

3. Communicatie: sowieso kort, soms face-to-face 📢

Wat betreft communicatie valt op dat Gen Z de voorkeur geeft aan kortere en bondigere communicatievormen. Ze sturen minder vaak lange e-mails en geven de voorkeur aan korte berichten via platforms zoals WhatsApp of Teams. Om zaken aan elkaar uitgelegd te krijgen, gaan Gen Z’s veel werken met screenshots, foto’s en dan pas tekst. Anderzijds wil Gen Z ook face-to-face interactie met leidinggevenden, zeker bij belangrijke discussies.

4. Gen Z is ambitieus🌟, op en naast het werk

“Sommige mensen denken dat we verwend zijn en alles meteen willen, maar we willen gewoon kansen om ons te bewijzen.”

Deze generatie staat meer open voor snelle veranderingen in hun carrière en is bereid om in het diepe te springen. Zelfontplooiing op of naast het werk, doorgroeimogelijkheden en opleidingskansen worden met stip aangehaald als ‘heel belangrijk’. Vindt Gen Z’s niet wat ze zoeken in hun huidige job, dan durven ze snel veranderen.

“Er wordt constant gezocht naar oftewel groeien in de hoogte in een hiërarchie of groeien in de breedte qua zelfontplooiing.”

“Mijn job gaat nooit mijn enige bezigheid zijn, ik heb altijd wel side-projecten.”

5. Tell me more, Gen Z! 🗣️

Om Gen Z’s te rekruteren benadrukken de deelnemers de noodzakelijkheid van heldere communicatie en toegankelijke informatie over de job, de voordelen van de job, flexibiliteit in werkuren, doorgroeimogelijkheden,… Ook video’s waarin leeftijdsgenoten vertellen over de job slaan aan. Gen Z vindt het interessant om op die manier te horen wat die persoon van de job vindt en wat hij of zij daar allemaal doet.

“De bazen kunnen dat allemaal heel mooi verhemelen, hoe goed dat het is om daar te werken, maar ik hoor het liever van iemand die daar al werkt of het effectief zo leuk is als de bazen het beschrijven.”

***

Organiseer 12 focusgroepen met studenten uit diverse opleidingen. Leg het concept van de GenZLab cocreatie- en brainstormsessies voor. En vraag hen dit concept te verbeteren… Testcases geven heel wat prijs over cocreatiesessies met jongeren, maar GenZLab bevraagt ook rechtstreeks jongeren. Hoe kan GenZLab cocreatie 🌟 aantrekkelijk 🌟 maken voor Gen Z? Resultaat? Inzicht in de do’s-and-don’ts rond topics zoals motivatie, deelname en beloning bij cocreatie.

❤️  Zorg voor thema’s die studenten nauw aan het hart liggen. 

💡 Maak duidelijk wat hun impact kan zijn dankzij de input die zij geven, ook als er experten aan tafel zitten. 

🎙️️ Geef hen het gevoel dat ze gehoord worden door terug te koppelen.  

💰 Compenseer hun waardevolle tijd en input. 

Spontaan deelnemen aan cocreatie?  

Ter info, cocreatiesessies bestaan in verschillende vormen maar een standaard GenZLab cocreatiesessie duurt bijna 3 uur, waarbij 12 à 16 studenten op de campus worden samengebracht om tot innovatieve concepten te komen. Een opdrachtgever introduceert het thema van de sessie. Eventueel kunnen professionals/experten actief deelnemen aan deze cocreatiesessies. 

Elke student heeft ooit al eens deelgenomen aan een brainstorm-, cocreatie- of hackathonsessie. Ze begrijpen dan ook wat de waarde is van het samenzetten van diverse profielen om een probleem of idee vanuit een andere hoek te bekijken. De meeste studenten doen dit graag, maar niet iedereen voelt zich even comfortabel bij het uiten van ideeën.  

💬 “Ik maak veel lawaai en ik ben heel luid en sociaal, maar ik ben niet de persoon die gaat zeggen ‘dat is mijn idee’. Dat durf ik vaak niet. Ik vind dat wel een drempel om te doen. Dat is een drempel voor mij om echt mijn mening te zeggen over iets of een idee te geven. Ik voel mij dan zo vaak van ‘die gaan denken wat voor een dom idee is dat nu weer’. Dat doe ik dan ook liever niet omdat ik weet dat ik mij er niet zo goed bij ga voelen.” 

Waarom zouden studenten niet deelnemen aan cocreatiesessies? Omwille van de tijdsduur die een sessie inneemt en de perceptie dat studenten (te) weinig kunnen inbrengen, zeker wanneer er ook professionals uit het werkveld deelnemen. Een te grote groep met teveel onbekende individuen (al dan niet uit het werkveld) wordt veelvuldig aangehaald als een barrière om deel te nemen aan een cocreatiesessie.  

💬 “Het punt dat jij aanhaalt, van je werkt samen met organisaties, die mensen weten wel wat meer over het onderwerp dan dat de doorsnee student daarover weet. Ik denk dat dit wel een terughoudende factor kan zijn. Ik denk dat er heel veel mensen net zoals jou denken van ‘oei, ze gaan mijn idee een stom idee vinden’ en zij weten er 10 keer meer over, waarom hebben ze dan mijn idee nodig? Ik denk dat dat misschien de meeste mensen zou tegenhouden. En de tijd natuurlijk, ja de tijd dat je eraan spendeert.” 

💬 “Ik denk dat het wel belangrijk is, als je een brainstorm doet, dat je duidelijk maakt wat het thema is en wat je ermee wil bereiken. Zodat jongeren kunnen aanvoelen of het iets is waaraan ze willen meehelpen.” 

Waarom zouden studenten wel spontaan deelnemen aan cocreatiesessies? Omdat het onderwerp hen interesseert of omdat het onderwerp aanleunt bij hun opleiding. Omdat ze het gevoel krijgen gehoord te worden. Omdat studenten inzien dat hun inbreng nuttig kan zijn of naar een concreet resultaat kan leiden. Omdat het een manier is om te netwerken en in contact te komen met externe organisaties. 

Nood aan beloning of compensatie? 

Jawel! Studenten opperen zelf een overvloed aan motiverende oplossingen, compensaties of beloningen voor deelname aan cocreatiesessies. De meest voorkomende elementen zijn: 

 • Een financiële beloning in de vorm van geld, een bon, krediet op de studentenkaart, een abonnement op bijvoorbeeld Spotify, een korting op het studiegeld,…  
   
  💬 “Ik denk dat als je toekomt en je gaat weer weg zonder iets, dan heb je het gevoel dat je er niets voor terugkrijgt.” 
 • Een ‘goodie’ of ‘merch’ van de opdrachtgever, producten van de opdrachtgever in een goodiebag, een ‘limited edition’ product,… 

  💬 “Als het een goed doel is, dan zou ik er minder van verwachten dan van Coca-Cola. Een goed doel doet het ook niet voor de winst maar eigenlijk gewoon om goed te zijn. Coca-Cola is meer puur winst. Ze kunnen zich wel wat permitteren, denk ik.”  
 • De kans om verder te werken op een van de ideeën in samenwerking met de opdrachtgever, eventueel in de vorm van een stage. 

  💬 “Daarnaast zou het ook leuk zijn mochten de deelnemers de kans krijgen om verder mee te werken aan het project waar ze ideeën voor gaven of eventueel binnen het bedrijf te netwerken.” 
 • Vrijstellingen van een les of opdracht, extra punten voor een vak,… 
 • Een brainstorm- of cocreatiecertificaat als je meermaals meedoet en de technieken onder de knie krijgt. 
 • Terugkoppeling rond wat er met de input van de studenten gebeurt, ‘recognition’ wanneer een goed idee is geïmplementeerd, zich gehoord voelen doordat een idee wordt opgepikt,… Zowel tijdens als na een sessie enige vorm van terugkoppeling voorzien, spreekt de bevraagde studenten aan. 

  💬 “Tijdens de brainstorm echt naar mensen luisteren en tonen dat hun mening ergens belangrijk is, dat je dan zelf als student ergens trots voelt dat je je mening hebt kunnen bijbrengen en dat ze iets wijzer zijn geworden. Als ik bijvoorbeeld nu iets zeg en jij hebt geen aandacht voor mij of je gaat gewoon door zonder op mijn ding in te gaan, dan heb ik misschien iets van “de volgende keer ga ik misschien niet gaan”. Terwijl als je een beetje inspeelt op wat ze zeggen, denk ik wel van ‘ik ben blij dat ik die mening heb kunnen geven’.” 

Diverse opdrachtgevers, diverse thema’s 

Van multinationals tot lokale vzw’s, van technologiebedrijven tot non-profitorganisaties, van ziekenhuizen tot start-ups… Veel studenten willen hun cocreatiecompetenties inzetten voor diverse opdrachtgevers, zolang het topic van de sessie aansluit bij hun opleiding of interesse.  

💬 “Ik vind het interessant om zo met beginnende bedrijven samen te zitten om te praten over wat ze willen doen en hoe ze dat gaan aanpakken.”  

Organisaties die zich richten op het helpen van mensen, zoals ziekenhuizen of onderzoekscentra, en organisaties die maatschappelijke problemen proberen aan te pakken hebben eveneens een streepje voor. Zeker bij studenten uit mensgerichte opleidingen. Deze jongeren streven ernaar om via de sessies bij te dragen aan de oplossing van deze problemen en een positieve impact te maken. De terugkoppeling over wat met hun input gebeurt, is voor hen heel relevant. 

Wie valt uit de boot? In alle focusgroepen worden politieke partijen steevast genoemd als opdrachtgevers waarvoor studenten liever niet aan de slag gaan. 

Qua thema’s verwachten studenten rond actuele thema’s te werken, rond thema’s die hen nauw aan het hart liggen en/of thema’s die impact hebben op jongeren. Thema’s die steevast worden aangehaald? Mentale gezondheid, financiële topics zoals sparen, mobiliteit en hun toekomst. Sowieso worden studenten graag voor de cocreatiesessie al gebriefd over het topic, aangezien dit sterk bepaalt of de student al dan niet deelneemt. Ook keuzes voorzien qua onderwerpen spreekt hen aan. 

💬 “Ik denk zo alle onderwerpen die meer echt een directe impact hebben op de studenten. Of op wat er met hen gaat gebeuren. Wat (…) veel meer gaat aanspreken dan van die ver-van-je-bed-showonderwerpen. Waarbij de meeste denken van ’tja ik zal daar toch niets aan kunnen veranderen’.”

GenZLab cocreatieworkshop

***

Zelf ook een GenZLab cocreatiesessie op poten zetten?
Neem contact op met genzlab@howest.be !

We spotten de laatste maanden studies en inzichten rond Gen Z in het bijzonder en generaties in het algemeen. Leestips met Gen Z in de schijnwerpers…

Mental health x social media x Gen Z

Hoe zit het met Gen Z’s mentale gezondheid en social media? Het McKinsey Health Institute postte net voor de zomer de studie Gen Z Mental Health: The impact of tech and social media. Gen Z geven vaker aan dat social media hun mentale gezondheid negatief beïnvloedt. Denk aan het beïnvloeden van FOMO (fear of missing out) of een negatief lichaamsbeeld. Maar social media kan evenzeer een hulplijn zijn voor jongeren die steun en verbinding zoeken.Gen Z respondents are more likely than other generations to use digital wellness apps and digital mental health programs.”

Podcasts x Gen Z

De Digimeter toonde reeds dat 39% van 18- tot 24-jarigen minstens maandelijks naar podcasts luistert. Daarmee is deze leeftijdsgroep koploper ten opzichte van andere Vlamingen. Recente cijfers uit de US geven aan dat ook jongere Gen Z’s eenzelfde appetijt voor podcasts ontwikkelen: 47% van 13- tot 24-jarigen luistert maandelijks naar podcasts. “Among monthly Gen Z listeners, three in four have listened to a podcast in the past week, and younger listeners ages 13 to 17 are even more engaged – 80% have listened in the past week.” Niet alleen luisteren meer Gen Z’s naar podcasts, ook de tijd die ze aan podcasts besteden groeit.

Ook belangrijk: social media leiden Gen Z’s richting podcasts. “About 9 in 10 Gen Z listeners have ever listened to or watched a brief podcast clip on social media platforms like TikTok or Instagram. Among those that have, 73% say that the brief clip led them to listen to or watch the podcast somewhere else.

Neo-Demografie

Trendbureau Futurekind publiceerde een visueel pareltje rond neo-demografie. Over de zin en onzin van denken in generaties. “Door Gen Z bijvoorbeeld het uitgesproken karakter toe te kennen van progressieve, TikTok-verslaafde activisten, lopen marketeers het gevaar om dergelijke kwaliteiten op te leggen aan de hele groep van leeftijdsgenoten, wat vervolgens een vicieuze cirkel van culturele parodie voedt.” Het rapport is een ode aan cross-generationele marketing en community denken. “Daarnaast is er ook het feit dat mensen zich meer en meer identificeren als lid van verschillende soorten communities; groepen gebaseerd op gedeelde passies, waarden, klimaatdoelstellingen, afkomst en zo veel meer. Als je iedereen op basis van geboortejaar op één hoop gooit, mis je vaak alle glorieuze conflicten en complexiteiten in sociale verandering.”

Meer Gen Z inzichten?

Over lazy girl jobs… “A new TikTok trend sees young women eschewing hustle culture to focus on life outside of work. Perhaps they are beating capitalism at its own game.”

Over waarden van Gen Z, met bijzondere aandacht voor cross-culturele inzichten… “Our analysis busts the myth that Gen Z is one uniform group.”

Over de onbegrijpelijke memes van Gen Z… “Ironie als copingmechanisme.”

Zet onderzoekers uit twee labs samen, voeg er Gen Z’s aan toe en laat deze diverse groep cocreëren rond een concrete uitdaging… GenZLab test momenteel enkele cocreatie- en brainstormprocessen uit samen met interne partners. Deze keer waren de onderzoekers van NewZLab aan zet. Zij zoeken nieuwe formats om complexe nieuwsthema’s naar jongeren te brengen, al dan niet geruggesteund door technologische innovatie. Denk daarbij aan het gebruik van AR-filters, specifieke nieuwsformats en -kanalen op maat van Generatie Z, etc.

GenZLab testte deze keer 3 verschillende ‘cocreatieroutes’ om tot een veelheid aan creatieve oplossingen te komen. Bovenop de inzichten uit vorige sessies rond cocreatie vielen volgende 5 aspecten op:

 1. Nadenken rond complexe thema’s? Een korte introductie zonder al te veel toeters en bellen volstaat om Gen Z mee te krijgen. De framing van het complexe thema is van belang: de link met Gen Z of het belang van het thema voor Gen Z aantonen is cruciaal.
 2. Studenten met docenten of onderzoekers laten samenwerken kan prima, zolang docenten niet met eigen studenten in teams worden ingedeeld. Liever een onbekende docent…
 3. Hoe diverser de teams, hoe beter? Enkel Gen Z’s samenzetten die elkaar niet kennen of uit verschillende studierichtingen komen? Vooral jonge Gen Z’s voelen zich comfortabeler met een andere Gen Z die ze reeds kennen in het team.
 4. Teams van 3 functioneren, maar een vierde (of vijfde?) teamlid doet wonderen voor de groepsdynamiek.
 5. Nog steeds nood aan een inspirerende brainstormsoundtrack 🙂

Vers van de pers… NewZLab, een Howestonderzoeksgroep die werkt rond jongeren en nieuws, publiceert nieuwe inzichten rond de vraag “Hoe krijgen media in Vlaanderen Gen Z warm voor nieuws?” 

Het rapport geeft weer wat de onderzoekers leerden uit focusgroepen met jongeren uit heel Vlaanderen en interviews met nieuwsredacties. Een greep uit het exploratief onderzoek naar de relatie tussen Gen Z, nieuws en… augmented reality (AR) in nieuwscontent.

 1. Over het belang van representatie: jongeren willen jongeren zien en de meningen van andere jongeren horen of lezen. “Nieuws dat zich dichter bij mij situeert zou me sneller interesseren.” Bepaalde redacties hebben trouwens al geleerd om niet telkens ‘oudere experten’ te laten opdraven, maar ook jongere mensen met kennis over een topic aan bod te laten komen.
 2. Nieuws vindt mij… Jongeren gaan ervan uit dat als het écht belangrijk is, dat ze het dan wel zullen opvangen. De news finds me-perceptie: jongeren vertrouwen op hun peers om op de hoogte te blijven, maar ook op hun social media feed.
 3. Gen Z zijn digital natives, maar daarom niet noodzakelijk AR-savvy. “Technische problemen zijn afknappers als het gaat over de integratie van AR-technologie in nieuws. Van zodra een AR-filter te veel van de gebruiker vraagt dan haakt die (vaak gefrustreerd) af.” But it could work… “Ik vind het wel leuk omdat het eens wat anders is…”

Op zoek naar meer inzichten?

That’s a wrap! GenZLab test momenteel enkele brainstormprocessen uit samen met interne partners. Zo ging GenZLab met enkele DAE-onderzoekers van het project Proeftuin Media XR en 5G aan het werk rond XR-content en -toepassingen. Denk daarbij aan immersieve, realtime en interactieve ervaringen op maat van Generatie Z. In het najaar gaat GenZLab met externe partners aan de slag.  

Los van de creatieve oplossingen die de teams bedachten, zijn er ook learnings voor volgende brainstorm- en cocreatiesessies van GenZLab. 6 inzichten…

 1. Nadenken rond complexe technologie? Een korte intro met duidelijke illustraties of voorbeelden brengt een groep snel up-to-speed.
 2. Een duidelijke probleemdefinitie helpt de neuzen in dezelfde richting te draaien.
 3. Persona’s, you love them or you hate them, maar ze helpen een groep alvast om een probleem te concretiseren.
 4. Howest-studenten Journalistiek, Communicatie en Sport & Bewegen vormen samen met technologische profielen een prima mix als het aankomt op high-tech ideeën uitwerken voor Gen Z.
 5. Gen Z motiveren om mee te doen? De mogelijkheid aanbieden op via een brainstormsessie studiepunten te verzilveren (door de sessie te laten meetellen of inpassen in stages, schoolopdrachten,…) werkte alvast. De lunch en een klein presentje achteraf waren nice-to-haves, not must-haves.
 6. De eindpitches verdienen extra aandacht. Opnames vergemakkelijken duidelijke rapportage achteraf.
 7. Nood aan een brainstormsoundtrack 🙂

Vraag aan communitymanagers hoe ze een GenZ Research Community – een denktank met Gen Z’s – zouden opzetten en de gesprekken gaan alle kanten uit. Met het oog op de opzet van zo’n onderzoekscommunity binnen Howest selecteerden we een aantal elementen. Een selectie van 10 relevante inzichten uit 20+ interviews met communitymanagers en -experten over het opzetten van een denktank voor onderzoeksdoeleinden…

 1. Communities ontstaan rond een gemeenschappelijk doel, een gemeenschappelijke passie, een gemeenschappelijke frustratie,… Definieer helder de finaliteit van de (research) community en expliciteer dit naar Gen Z toe. Het bepaalt of een Gen Z al dan niet meestapt in je verhaal.

 2. Gen Z heeft voldoende andere opties, dus waarom zou een jongere zijn tijd en input in de betreffende GenZ Community investeren? Om na te denken over nieuwe diensten, producten, concepten,…? Toon dat de community een waardevolle en zinvolle optie is om tijd, ideeën, etc. aan te besteden. Afhankelijk van welke aspecten de jongere in kwestie motiveren kunnen alternatieve pistes bewandeld worden: van het visualiseren van de impact van de jongere tot financiële beloningen.

 3. Werk met beknopte challenges waarvoor communityleden zich kandidaat kunnen stellen (naargelang hun agenda, maar ook interesses). Koppel duidelijk een einde of deadline aan de opdracht of challenge zodat de Gen Z’er kan inschatten wat gevraagd wordt. Dit helpt ook om uitval te vermijden en cours de route. Geef binnen de community de optie om een challenge over te slaan en bij een volgende terug aan te sluiten.

 4. Geef Gen Z’s de nodige inspraak in de community. Op welke onderwerpen gaan ze werken? Met welke opdrachtgevers willen ze mee nadenken? Hoe kunnen ze eventueel zelf het voortouw nemen bij samenwerking met externen?

 5. Denk na over de combinatie offline + online. Ga er niet zomaar van uit dat Gen Z enkel online communities waardeert. Afhankelijk van de finaliteit van een community kunnen online (Facebook, WhatsApp,…) en offline componenten (inspiratieavond, funday,…) elkaar versterken.

 6. Hou het voor Gen Z informeel: je bent wie je bent, dus come as you are.

 7. Creëer een dedicated space want dit biedt houvast. Dit kan online, maar zeker ook offline, zoals op een campus.

 8. Zorg voor een communitygevoel: geef Gen Z het gevoel ik maak ergens deel van uit. You belong! Toon bijvoorbeeld met een video wat het betekent om deel uit te maken van de community. Werk met bepaalde rituelen of verdeel af en toe specifieke merchandising.

 9. Creëer een zekere trots bij Gen Z omtrent deze research community (“ik ga het op mijn CV zetten”) en faciliteer erkenning. Dit laatste kan door bijvoorbeeld afgewerkte opdrachten, resultaten uit brainstorm, etc. in de kijker te zetten. En dit zowel binnen als buiten de community. Ook het aanbieden van bijzondere ervaringen of kansen, bijvoorbeeld door het faciliteren van netwerkkansen, lijkt relevant.

 10. Geef – liefst veel – feedback en communiceer kort op de bal. Toon duidelijk wat wordt gedaan met de input van Gen Z. Welke ideeën worden later opgepakt, uitgewerkt,…? Wat was goed? Ps: Gen Z leest geen mails, socials en WhatsApp are the way to go.

Meer lezen rond communities?

Agrawal, R., Belong, 2018

Forbes, Community is in, 14.01.22

Ogilvy, For Gen Z brand is what you share, not what you sell, 2022

Spinks, S., The business of belonging, 2021

The Guardian, Meet the Gen Z brand whisperers, 22.04.23