Artikelen door Caroline Baert

,

Nieuwe cijfers Gen Z en media

Op zoek naar nieuw cijfermateriaal rond social media gebruik? Na de cijfers uit de Digimeter zetten twee nieuwe rapporten de spotlights op het mediagebruik van Gen Z. Uiterst relevant voor wie Gen Z probeert te bereiken! De SMI-Barometer rapporteert jaarlijks over “de adoptie, het gebruik en de evaluatie van sociale media en influencer marketing door […]

, , ,

Toolbox GenZLab in the making

GenZLab ontwikkelde een methodiek die organisaties helpt om in te haken op Gen Z. Als organisatie, school of bedrijf zelf brainstormen en cocreëren met Gen Z’s? Op dit moment wordt hard gewerkt aan een toolbox voor wie zelf aan de slag wil met de GenZLab methodiek. GenZLab methodiek Een nieuw concept bedenken voor Gen Z? […]

, ,

Testcase: SWEEP x GenZLab

Samenwerken met GenZLab In zee gaan met GenZLab, hoe gaat dat? Cocreëren met Gen Z, hoe werkt dat? Jongerenplatform SWEEP en GenZLab werkten samen rond de uitdaging: Hoe kunnen we het best communiceren over het platform SWEEP en zo het gebruik ervan stimuleren? “Euh … SWEEP? Yep, SWEEP! Da’s een nieuw initiatief van het Vlaams Instituut Gezond […]

,

“Mijn eerste job…”

Hoe kijken bijna-afgestudeerden naar hun toekomstige eerste job? Studenten organiseerden 10 focusgroepen rond de verwachtingen van bijna-afgestudeerden rond werk. Onderstaande inzichten geven alvast een sneak peak van wat leeft bij Gen Z’s die net of binnenkort de arbeidsmarkt betreden 🚀. Ook een kwantitatieve bevraging is in de maak – to be continued in 2024 📊 […]

,

De wereld van Gen Z (en Gen Alpha)

1. t’ Is aan u! Naar aanleiding van de verkiezingen in 2024 ging De Ambrassade met 528 jongeren in gesprek over hoe zij naar de wereld kijken, wat hen bezig houdt en waar ze van dromen. Dat wereldbeeld en die dromen staan hun recent rapport ’t Is aan u! Thema’s? Nieuws, werk, mentaal welzijn, maar […]

,

Gen Z verleiden tot cocreatie?  

Organiseer 12 focusgroepen met studenten uit diverse opleidingen. Leg het concept van de GenZLab cocreatie- en brainstormsessies voor. En vraag hen dit concept te verbeteren… Testcases geven heel wat prijs over cocreatiesessies met jongeren, maar GenZLab bevraagt ook rechtstreeks jongeren. Hoe kan GenZLab cocreatie 🌟 aantrekkelijk 🌟 maken voor Gen Z? Resultaat? Inzicht in de […]

,

Cocreatie met 12 of 120 Gen Z’s

GenZLab organiseert cocreatiesessies waarbij Gen Z’s ideeën bedenken, verfijnen of testen. Hoe meer sessies GenZLab organiseert, hoe concreter de learnings rond cocreëren met Gen Z. Zelf interesse in een cocreatiesessie met Gen Z’s? Of zin in een babbel rond cocreatietechnieken? Mail naar genzlab@howest.be!

Gen Z in de schijnwerpers

We spotten de laatste maanden studies en inzichten rond Gen Z in het bijzonder en generaties in het algemeen. Leestips met Gen Z in de schijnwerpers… Mental health x social media x Gen Z Hoe zit het met Gen Z’s mentale gezondheid en social media? Het McKinsey Health Institute postte net voor de zomer de […]

,

Testcase: NewZLab meets GenZLab

Zet onderzoekers uit twee labs samen, voeg er Gen Z’s aan toe en laat deze diverse groep cocreëren rond een concrete uitdaging… GenZLab test momenteel enkele cocreatie- en brainstormprocessen uit samen met interne partners. Deze keer waren de onderzoekers van NewZLab aan zet. Zij zoeken nieuwe formats om complexe nieuwsthema’s naar jongeren te brengen, al […]

, ,

Gen Z, nieuws en AR-filters

Vers van de pers… NewZLab, een Howestonderzoeksgroep die werkt rond jongeren en nieuws, publiceert nieuwe inzichten rond de vraag “Hoe krijgen media in Vlaanderen Gen Z warm voor nieuws?”  Het rapport geeft weer wat de onderzoekers leerden uit focusgroepen met jongeren uit heel Vlaanderen en interviews met nieuwsredacties. Een greep uit het exploratief onderzoek naar […]