Digitale gewoonten van jongeren: conclusies uit de Digimeter 2023

,

De Digimeter peilt jaarlijks naar de digitale gewoonten, vaardigheden en attitudes van de Vlaamse bevolking. Hieronder vatten we de belangrijkste inzichten voor de leeftijdsgroep 16-24 jaar (#GenZ) samen:

Bezit en Gebruik

Alle jongeren bezitten een smartphone. Ze gebruiken die gemiddeld 3 uur per dag. Qua sociale media blijven Facebook en Instagram populair, terwijl TikTok sterk aan populariteit wint (met name als platform voor entertainment en nieuwsgaring). Online video wordt dagelijks gebruikt: YouTube (83%) en Netflix (64%). Zeven op de tien jongeren speelt online games, met een voorkeur voor PC en mobiele games. Acht op de tien koopt online, met kleding en elektronica als meest populaire producten.

Digitale Vaardigheden

Jongeren zijn erg vertrouwd met digitale tools en toepassingen. Wat betreft kritisch denken over online informatie is ruimte voor verbetering. En hoewel jongeren zich bewust zijn van online risico’s, nemen ze niet altijd de nodige voorzorgsmaatregelen.

Attitudes

Jongeren staan positief ten opzichte van technologie en zijn ervan overtuigd dat technologie een belangrijke rol zal spelen in hun toekomst. Ze zien technologie als een opportuniteit en zijn enthousiast over nieuwe ontwikkelingen. Wel zijn ze bezorgd over de impact van technologie op hun privacy (en het verzamelen van persoonsgegevens) en over de verspreiding van nepnieuws. Ze vinden het moeilijk om betrouwbare van onbetrouwbare informatie te onderscheiden.