Berichten

Wat kenmerkt Gen Z? Enkele facetten komen telkens terug in verschillende (markt)studies over deze generatie én tijdens focusgroepen met Gen Z zelf. Gen Z’s bewaken hun work/life balans, ze gaan gericht en vaak online eigen leeropportuniteiten aanpakken, ze laten zich niet definiëren door labels,… Onderstaand overzicht vormt alvast een startpunt voor dialoog

Gen Z kent haar eigen prioriteiten: een goede work-life balance, financieel onafhankelijk zijn, mentaal gezond zijn,… Maar welke ideeën circuleren er volgens hen over Gen Z? Voelt Gen Z zich (mis-)begrepen? Deze insteek vormde het brandpunt van een reeks focusgroepen met Gen Z over Gen Z. Parallel loopt een kwantitatief onderzoek bij andere generaties over wat zij (al dan niet terecht) denken over Gen Z. Meer over dit tweede luik volgt snel. Maar eerst dus het perspectief van Gen Z zelf.

1. “Gen Z is lui”

Gen Z krijgt vaak te horen lui te zijn. Gemakzuchtig. Weinig gemotiveerd om te werken. Gen Z’s repliek? Gen Z geeft zelf aan veel meer te werken dan andere generaties denken. Voor school. Voor een zakcent. Om studies te bekostigen. Om het steeds duurdere leven te financieren. Ze wijzen op het feit dat ze net willen werken om financieel onafhankelijk te zijn.

“Enerzijds zeggen ze dat Gen Z’ers niet veel doen en lui zijn. Anderzijds zeggen ze dat we te veel nevenactiviteiten hebben en heel druk bezig zijn met verschillende dingen tegelijk”.

Bovendien heeft Gen Z nu eenmaal geleerd om technologie te laten werken voor hen. Om hier, nu, snel of met een simpele klik bediend te worden.

Ook leert Gen Z om een striktere werk-privé balans te bewaken. En om zich enkel écht te smijten wanneer het de moeite is. En dat gebeurt pas wanneer helder is dat wat ze doen of leren zinvol of nuttig is.

2. “Gen Z geeft geld uit aan onnodige zaken”

Gen Z krijgt regelmatig het verwijt onnodig geld uit te geven. Dit pareren Gen Z’s met het verwijt dat andere generaties soms niet inzien hoe duur het leven is voor jongeren (zeker studenten en starters). Gen Z krijgt bovendien voortdurend te horen dat het leven duurder wordt en dat ze bewust moeten omgaan met geld. Ze besteden hun centen anders, maar daarom niet minder doordacht. Toch ontkennen de focusgroepdeelnemers niet dat ze af en toe wel kopen onder impuls van sociale media. Dit kaderen ze dan als een uitgave om zichzelf plezier te doen.

3. “Gen Z plakt aan het scherm”

Jongeren worden vaak vergeleken met digitale experten. Op dat vlak hebben andere generaties hoge verwachtingen van Gen Z. Ze consumeren niet enkel (media)content, meer en meer produceren ze eveneens content. Het zijn content creators, die de nieuwste technologieën vlot onder de knie krijgen.

“Ik denk dat wij digitaal sterker zijn op de werkvloer dan andere generaties.”

“Als je geen internet meer hebt, stort je wereld precies in”, geeft Gen Z toe. Maar achter een scherm zitten staat niet synoniem voor ‘niets doen’ of ‘ontspannen’. Ook van achter hun scherm zijn Gen Z’s productief en ondernemend: side hustles of bijverdiensten van Gen Z situeren zich niet zelden online.

Technologie brengt bovendien ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Via hun smartphones hebben ze toegang tot de hele wereld en dat zijn heel veel prikkels om mee om te gaan. Veel prikkels, een overload aan informatie en keuzestress. Elke dag kunnen Gen Z’s zichzelf en hun leven vergelijken met de online levens van anderen.

“Ik denk soms dat zij niet weten hoe moeilijk het is om om te gaan met sociale media. We krijgen van overal zoveel prikkels.”

4. “Gen Z blijft maar studeren”

Gen Z is op weg om de best opgeleide generatie te worden. Het aantal individuen met een diploma hoger onderwijs blijft stijgen. Gen Z beseft zeer goed dat een goede job cruciaal is om later financieel comfortabel te leven. Ja, sommigen willen hun schade inhalen na de pandemie en hun studententijd – die deels werd beknot – verlengen. Maar die extra diploma’s zijn volgens Gen Z toch hoofdzakelijk een opstapje naar aantrekkelijkere jobperspectieven en sneller doorgroeien in het bedrijfsleven.

Bovendien geeft Gen Z aan ook bij te leren via niet-traditionele onderwijsinstituten. Ze ontwikkelen op eigen initiatief skills, vooral met behulp van wat ze online vinden via tutorials, digitale communities, etc.

Gen Z voelt de financiële én sociale druk om succesvol aan de slag te gaan. Gen Z krijgt vaak te horen dat “hun generatie alles binnen handbereik heeft én alles kan doen, denken of realiseren.” Net die oneindige mogelijkheden die telkens voorgespiegeld worden leiden tot (keuze)stress bij Gen Z.

“Ze zeggen dat school gemakkelijk is, maar dat is niet het geval. De hoge druk die met studeren gepaard gaat, lijkt enkel verstaanbaar voor andere generatiegenoten”.

5. “Gen Z is zorgeloos”

Gen Z krijgt vaak te horen dat jong zijn synoniem staat aan zorgeloos zijn. En toch… Gen Z heeft stress. Stress om te voldoen aan verwachtingen die zijzelf, hun ouders, social media of de maatschappij hen opleggen. Ze  passen  vaak  niet  in  het  ideale  plaatje dat ze  voor zich zien. Ze hebben (nog) niet het gewenste diploma. Ze vinden niet (meteen) hun droomjob. En dit weegt op Gen Z.

“Gen Z lijdt aan FOMO, fear of missing out, gevoed door social media.”

Bovendien is Gen Z een generatie die zich zorgen maakt om de toekomst. Door constant verbonden te zijn met alles en iedereen is wegkijken van maatschappelijke of ecologische uitdagingen geen optie. Social media speelt daarin een rol.

Gen Z wil daarom soms met rust gelaten worden. Door school. Door het werk. Maar ook door vrienden. En zeker door sociale media. Maar rust vinden lijkt moeilijk. Gek genoeg zijn het net ‘escapistische’ technologieën en virtuele werelden die een deel van Gen Z helpen loskoppelen.

GenZ hierover zelf aan het woord horen? Bekijk dan onderstaand filmpje.

***

Meer lezen over de (on)zin rond generatiedenken en generationele verschillen?

Bobby Duffy (King’s College London) – Generations Does when when you’re born shape who you are

Pew Research Center – The whys and hows of generations research

***

Deze blogpost is geschreven in het kader van het Howest onderzoeksproject GenZLab waarbij we op zoek gaan naar een methode die organisaties helpt inhaken op GenZ. Op de hoogte blijven van het project?