Berichten

1. t’ Is aan u!

Naar aanleiding van de verkiezingen in 2024 ging De Ambrassade met 528 jongeren in gesprek over hoe zij naar de wereld kijken, wat hen bezig houdt en waar ze van dromen. Dat wereldbeeld en die dromen staan hun recent rapport ’t Is aan u! Thema’s? Nieuws, werk, mentaal welzijn, maar ook politiek, mobiliteit, school, vrije tijd,… 

“Minder regeringen. Dat is heel politiek, maar een betere samenwerking tussen verschillende niveaus. Niet alleen politiek, maar echt meer communicatie, echt meer kennis- en data-overdracht. Alles gecentraliseerd, geen 100 diensten en organisaties voor hetzelfde.”

 “Ik zou een gratis school openen voor hobby’s. Dat mis ik.”

2. Youth Perspectives

Nog meer input over hoe jongeren de wereld zien, beleven en vormgeven? Het World Economic Forum zet met Youth Perspectives specifieke topics in de spotlights die jongeren aanbelangen: jongeren en werk, mentale gezondheid, ESG’s,… Verschillende experten gaan/gingen in dialoog met jongeren om zo een aanzet te presenteren voor de toekomst, inclusief een ‘youth-driven recovery to reset economic, social and environmental systems‘.

3. Generationele stereotypes op het werk

Boomers to the left of you; Gen Z to the right. In een podcast rond een studie van McKinsey over de verschillende generaties op de werkvloer komen verschillen én gelijkenissen tussen generaties aan bod. 

“What’s different here is that Gen Z is talking about money—openly and transparently. And that makes it seem more important. It’s not like Gen Xers don’t think about money. They do, particularly as they get closer to retirement. But we were raised in an era where you didn’t talk about compensation—whereas my son is 23 and just entering the workforce, and his cohort shared the details on every job offer they received. Complete market transparency.”

4. Gen Alpha

Sneak peak naar de volgende generatie? Cathy Hackl maakt de business case voor de volgende generatie die staat te trappelen…

“Gen Alpha, with birth dates between 2010 and 2024, is the first generation with members who are being raised in a world where artificial intelligence (AI), AR, and gaming will be ubiquitous and is the most technologically adept cohort yet. They will never know a world without AI, AR, virtual worlds, and spatial computing, which is a new form of computing that uses computer vision and AI to seamlessly blend virtual content in the physical world.”

Vers van de pers… NewZLab, een Howestonderzoeksgroep die werkt rond jongeren en nieuws, publiceert nieuwe inzichten rond de vraag “Hoe krijgen media in Vlaanderen Gen Z warm voor nieuws?” 

Het rapport geeft weer wat de onderzoekers leerden uit focusgroepen met jongeren uit heel Vlaanderen en interviews met nieuwsredacties. Een greep uit het exploratief onderzoek naar de relatie tussen Gen Z, nieuws en… augmented reality (AR) in nieuwscontent.

  1. Over het belang van representatie: jongeren willen jongeren zien en de meningen van andere jongeren horen of lezen. “Nieuws dat zich dichter bij mij situeert zou me sneller interesseren.” Bepaalde redacties hebben trouwens al geleerd om niet telkens ‘oudere experten’ te laten opdraven, maar ook jongere mensen met kennis over een topic aan bod te laten komen.
  2. Nieuws vindt mij… Jongeren gaan ervan uit dat als het écht belangrijk is, dat ze het dan wel zullen opvangen. De news finds me-perceptie: jongeren vertrouwen op hun peers om op de hoogte te blijven, maar ook op hun social media feed.
  3. Gen Z zijn digital natives, maar daarom niet noodzakelijk AR-savvy. “Technische problemen zijn afknappers als het gaat over de integratie van AR-technologie in nieuws. Van zodra een AR-filter te veel van de gebruiker vraagt dan haakt die (vaak gefrustreerd) af.” But it could work… “Ik vind het wel leuk omdat het eens wat anders is…”

Op zoek naar meer inzichten?

Howest is teamleider in een project gefinancierd door VLIR-UOS. Deze organisatie steunt de samenwerking tussen Vlaamse kennisinstellingen (universiteiten en hogescholen) en die uit het Zuiden. Het is in dit kader dat ik in februari voor de tweede keer richting Oeganda trok om ons tienjarig project af te trappen. Het was een boeiende reis met veel gesprekken en bezoeken.

Hoe ziet Gen Z er uit in Oeganda?

Oeganda is één van de snelst groeiende landen in de wereld. 78% van de populatie is jonger dan 30 jaar. Demografische voorspellingen vertellen ons dat de huidige bevolking van +/- 50 miljoen zal verdubbeld zijn tegen 2050. Dit biedt heel wat uitdagingen op vlak van voeding en levensonderhoud. En wat met de werkgelegenheid? Oeganda is nog steeds sterk landbouwgericht. 70% van de mensen is tewerkgesteld in de landbouwsector. Schaalvergroting op een duurzame wijze staat hoog op de agenda, maar de praktijk is iets anders.

Het is niet gemakkelijk als Gen Z in Oeganda. Jaarlijks stromen 700.000 afgestudeerde bachelors en masters op de arbeidsmarkt uit, voor slechts 90.000 officiële felbegeerde jobs. Er is een grote mismatch tussen de universiteiten en de gevraagde skills. Ook hier is nog heel wat werk aan de winkel.

Gastcollege rond ondernemerschap

Het is in dit kader dat ik een gastcollege gaf aan de studenten van Mbarara University of Science and Technology (MUST). Het doel was om jongeren te inspireren en hen te doen inzien dat zij aan zet zijn. Digitalisering, duurzaam ondernemen, het heft in eigen handen nemen, ondernemend zijn,… Sounds familiar?

Het verraste mij dat deze jongeren 2 uur non-stop aan het luisteren waren naar mijn eenvoudige suggesties om hun mindset meer ondernemend te maken. Op het einde van mijn gastcollege kreeg ik een vraag uit het publiek ‘hoe moeten wij deze veranderingen doorvoeren als wij onze ouders moeten gehoorzamen?’ Het respect voor de oudere generaties zit diep geworteld. Laat het nu net deze generaties zijn die worstelen met het jong geweld dat het wil overnemen. Mits respectvolle dialoog hoop ik dat deze Oegandese studenten in deze uitdaging zullen slagen. Want het is nodig!

Gen Z aan zet

Heel wat organisaties en NGO’s zetten volop in op het thema werkgelegenheid. We bezochten tijdens mijn reis de organisatie COVOID, die zich richt naar school drop-outs. Het is helaas vooral voor meisjes nog steeds een strijd om hun middelbare school af te maken. Bovendien zijn zij vaak het mikpunt van fysische en mentale agressie. Ongeveer 60% van de vrouwen in Oeganda heeft te maken met huishoudelijk geweld. COVOID schoolt deze meisjes om tot kapsters, zodat ze met deze vaardigheid een eigen inkomen kunnen verwerven en daardoor op eigen benen kunnen staan. Deze knappe dames leerden in een kapsalon van ongeveer 3 m² de kapsterstiel. Samen met hun baby’s die op de grond zaten.

Met 80% jeugdwerkloosheid, de hoogste moedersterfte in Afrika, de mismatch tussen opleidingen en de arbeidsmarkt, het aanbod van vooral agrarische activiteiten zoals bananen-en theeplantages, het gebrek aan deftige supply chain, het verlammende respect voor de oudere generaties, enz… heeft Generatie Z een grote uitdaging

Het wordt niet makkelijk, voor Generation Z in Oeganda. En toch zijn er hoopvolle signalen. Ondanks de beperkte middelen heeft elke jongere een smartphone en begint het besef binnen te sijpelen dat zij het land kunnen transformeren. Want eerlijk gezegd, Oeganda is volgens Afrikaanse normen behoorlijk stabiel. Er is steeds een gezond optimisme aanwezig en de zon schijnt er altijd…

Gen Z, devices en media

Dat Gen Z’s digital natives zijn voor wie smartphones een levenslijn vormen naar informatie, entertainment en sociale contacten, dat is niet nieuw. Gen Z is uiterst geconnecteerd en plakt als het ware aan het scherm (zowel op school-, werk- als privévlak).

Over schermgebruik en nieuwsconsumptie verschijnen jaarlijks internationale en nationale studies, zelfs over de allerjongsten. Algemene tendensen? Gen Z spendeert steeds jonger steeds meer tijd voor een scherm, TikTok wint aan belang en jongeren vergaren steeds vaker nieuws via social media. Jeugdjournaal Karrewiet trok niet toevallig resoluut de TikTokkaart ten nadele van Instagram.

Gen Z nieuwsconsumptie

Nieuwsmerken experimenteren met nieuwe nieuwsformats. Zo versterkt The New York Times zijn gaming aanbod om meer abonnees te triggeren. En ESPN experimenteert met zogenaamde creator communities. Aan universiteiten en hogescholen wordt volop nagedacht over dergelijke nieuwe formats, in samenwerking met de industrie.

Maar er wordt ook nationaal en internationaal onderzoek gedaan naar motivaties en momenten waarop jongeren nieuws raadplegen om zo een beter aanbod uit te werken naar Gen Z toe. Bovendien ‘migreert’ Gen Z doorheen de dag van het ene naar het andere platform, wat een extra uitdaging vormt voor nieuwsmerken.

When it comes to attracting this tech-savvy demographic, meeting them where they are is key. [] Gen Z users are likely to be on various social media platforms, representing  [multiple] optimal times for news outlets to post content that will engage these readers. For example, twenty-somethings are more likely to be on Facebook (42 percent) in the morning than other apps, shifting to other social media platforms later in the day.

Waar is Gen Z naar op zoek op vlak van nieuwsconsumptie? Apps die feilloos en eenvoudig navigeerbaar werken. Video, hoewel ook tekst nog belangrijk blijft (want makkelijk te scannen). En af en toe een referentienieuwsmerk (een gevestigde waarde) dat ze digitaal kunnen raadplegen in het geval van een belangrijk nieuwsfeit. Jongeren blijven waarde hechten aan de traditionele nieuwskanalen en zeker de betrouwbaarheid van de door hen aangeboden content. Gen Z waardeert nieuwsdiensten die op elk moment relevant en bruikbaar zijn.

Young people have a very low threshold for apps that don’t provide a great experience, while they value services that are relevant and useful at all times.”

Wat nog? Gen Z is op zoek naar zichzelf! Gen Z ziet zichzelf graag enigszins weerspiegelt in het nieuws, met onder meer feiten en topics die hén aanbelangen. En vooral geen té negatieve of sensatiebeluste tone-of-voice. Ze zoeken eerder een mix van positief en negatief nieuws, van hard en zacht nieuws.

Gen Z wants to see themselves reflected in their news, and they want to feel acknowledged.

Influencers

Op de hoogte blijven doet Gen Z niet enkel via nieuwsapps of posts die nieuwsmerken op social media kanalen lanceren. Het nieuws dat influencers en peers delen vormt een belangrijke brok van de dagelijkse nieuwsconsumptie van Gen Z. En ja, Gen Z beseft dat influencers, fitfluencers, finfluencers en andere -fluencers een impact hebben op hun percepties, hun gedrag én hun zelfbeeld. Hoe groot die impact is, is voor Gen Z minder duidelijk. Net zoals Gen Z beseft dat fake news, privacy en data belangrijke zaken zijn, waar kritisch mee moet worden omgegaan, maar waarbij Gen Z’s toch regelmatig de bal misslaan.

Digital campfires

Last but not least… Gaat het over Gen Z, schermen en platformen? Dan is de link naar allerhande online communities en (game)werelden snel gelegd. Gen Z is massaal aanwezig op grote publieke sociale platformen, maar zoekt en vindt ook aardig de weg naar kleinere, intiemere contexten. Digital campfires, kleinere fora gebaseerd op specifieke niches of interesses, kenden een explosieve groei tijdens de pandemie. Denk aan events en niches in Roblox, Discord, Fortnite,… Gelijkgestemden delen er informatie en vinden elkaar in gedeelde interesses.

Ook merken vinden hun weg van de grote look-at-me netwerken naar branded digitale communities waar ze bijvoorbeeld ideeën uitwisselen en co-creëren met Gen Z creatievelingen, trendexperten, etc. Boeiend voor wie met Gen Z wil interageren…

***

Meer lezen?

Arteveldehogeschool, 7 nieuwsmomenten van Vlaamse jongeren, 2022

Arteveldehogeschool, SMI-Barometer, 2022

Arteveldehogeschool, Nieuwsbarometer, 2022

Apestaartjaren, De digitale leefwereld van kinderen en jongeren, 2022

GWI, Generation Z, 2022

Howest Fitfluencers, 2022

Mediawijs, Digimeter Rapport 2021, 2021

McKinsey, Where does Gen Z get their news?, 2022

News/Media Alliance, Gen Z report, Feb 15 2022

Ogilvy, For Gen Z brand is what you share, not what you sell, 2022

Reuters Institute, How younger generations consume their news differently, 2019

Reuters Institute, Digital News Report 2022, 2022

***

Deze blogpost is geschreven in het kader van het Howest onderzoeksproject GenZLab waarbij we op zoek gaan naar een methode die organisaties helpt inhaken op GenZ. Op de hoogte blijven van het project?